Persbericht

Student de dupe niet nakomen belofte overheid

UTRECHT,
22 mei 2014

In 2010 is de nieuwe opleiding Medische Hulpverlening (MH) gestart. De opleiding is gestart vanuit het werkveld vanwege de roep om meer afgestudeerden in de richtingen anesthesie, ambulancezorg en spoedeisende hulp. Ruud Nauts, voorzitter van het Interstedelijk Studenten overleg (ISO): “De eerste lichting studenten zou bijna af moeten studeren, maar omdat de overheid haar belofte niet nakomt, is dit nagenoeg onmogelijk”.

Om hun beroep goed uit te kunnen oefenen moeten deze studenten  zich na hun afstuderen namelijk inschrijven in het BIG-register en dat kan momenteel niet. Dit staat los van de kwaliteit: het is een goede opleiding.

Omdat het aannemen van afgestudeerden MH-studenten zonder BIG-registratie een risico met zich meebrengt, is er onvoldoende bereidheid bij zorginstellingen om stageplekken aan te bieden. Door het tekort aan stageplekken hebben heel veel studenten al vertraging opgelopen. “Vooralsnog lijkt het er niet op dat de BIG-registratie tijdig geregeld zal zijn, het is hoog tijd dat de minister actie onderneemt om de schade zoveel mogelijk te beperken”, aldus Nauts. Om de problematiek op te lossen moet zij het mogelijk maken voor de afgestudeerden om zich in te kunnen schrijven en zorg dragen voor extra stageplekken, zodat de vertraging tot een minimum beperkt wordt.

De Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs heeft voor de start van de opleiding al gewezen op de noodzaak dan wel wenselijkheid van de registratie. Toen is door het kabinet toegezegd dit in ieder geval voordat de eerste studenten zouden afstuderen, geregeld zou zijn. In 2012 zijn er Kamervragen gesteld over het uitblijven van de BIG-registratie en het ontstaan van het tekort aan stageplekken. Nauts: “Het is niet te geloven dat deze studenten de dupe worden van de onkunde van de overheid, terwijl ze studeren aan een opleiding die geaccrediteerd is, gewenst is en aan alle gestelde eisen voldoet”. Rianne van Ooijen, student Medische Hulpverlening aan Hogeschool Utrecht zegt hierover: “We hebben ons nooit kunnen bewijzen en opnieuw gaan studeren kost onwijs veel geld”.

Studenten MH lopen nu financiële schade op omdat ze extra collegegeld moeten betalen, hun recht op het studentenreisproduct afloopt, ze eventueel langer moeten lenen en doordat ze niet aan het werk kunnen. ‘Dit alles gebeurt buiten hun macht om’, aldus Nauts, ‘de minister zou de studenten in afwachting van hun BIG-registratie moeten compenseren’.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier