Nieuws

Groeiagenda D66 besteedt aandacht aan toekomst hoger onderwijs

UTRECHT,
24 juni 2014

D66 kwam vanmorgen met een ambitieuze groeiagenda om Nederland klaar te stomen voor de toekomst. Het kabinet wordt opgeroepen een integraal plan te ontwikkelen om de afvlakkende groei op het gebied van arbeidsparticipatie en onderwijs te doorbreken. 

Het ISO is blij met de aandacht voor onderwijs in deze visie. Meer aandacht voor docentkwaliteit, flexibiliteit in het curriculum, digitalisering en aansluiting op de arbeidsmarkt kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het hoger onderwijs.

In het rapport wordt gepleit voor een kabinetsbrede visie waar regie over ministeries heen plaats vindt. De coördinatie kan bij het ministerie van Economische Zaken komen te liggen en er zal een  groeifonds moeten komen waar aardgasbaten in worden gestopt. Onder leiding van een toekomstcommissaris zal dan op gebieden als onderwijs, arbeidsmarkt en zorg gekeken moeten worden naar kansen op de lange termijn. Thema’s op het gebied van onderwijs die worden genoemd zijn o.a. digitalisering, medezeggenschap, internationalisering en de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Het ISO is positief over de aandacht die D66 met dit rapport vestigt op deze belangrijke thema’s.

Het ISO sluit zich aan bij de opmerking in het rapport dat ICT onderwijsinstellingen veel mogelijkheden biedt, vooral op het gebied van differentiëren tussen leerlingen en studenten met verschillende kwaliteiten en niveaus. Het ISO denkt daarnaast dat door digitalisering beter en directer feedback mogelijk wordt en inhoudelijke interactie tussen student en docent gestimuleerd kan worden. In het rapport wordt daarnaast aangegeven dat de vraag naar arbeid vanuit het bedrijfsleven niet aansluit op het aanbod van het onderwijs. Het ISO vindt net als D66 dat studenten een brede basis bijgebracht moet worden die herkenbaar moet zijn voor werkgevers. Ten slotte kan het aantrekken van internationaal talent het onderwijs versterken. Het ISO kijkt dan ook uit naar de reactie op dit rapport en naar het debat over het WRR rapport van vanmiddag.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier