Publicatie

Aan de slag!

UTRECHT,
01 juli 2014

Het arbeidsmarktperspectief van de huidige generatie studenten is verre van positief, blijkt uit een rapport van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). In de notitie ‘Aan de slag!’ gaat het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) daarom in op de aansluiting tussen het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt.

Via een reality check zijn discrepanties tussen verwachting en realiteit op grond van competenties aan het licht gebracht, waarna het ISO enkele aanbevelingen voor het hoger onderwijs doet om de huidige situatie te verbeteren.


[raw]

[cudazi_tab_group] [cudazi_tab title=’Samenvatting’]

Middels interviews met traineebegeleiders van verschillende organisaties in verschillende sectoren is gekeken naar het ideaalbeeld waar een afgestudeerde idealiter aan zou moeten voldoen. Zo moet de afgestudeerde voldoende zelfkennis en –reflectie hebben. Daarnaast zijn ook interesse voor het vakgebied en het nemen van initiatief van belang, evenals samenwerken en communiceren. Ten slotte moet een afgestudeerde overzicht kunnen houden, bereid zijn om te blijven leren en flexibel zijn.

Ideaalbeeld sluit niet aan op praktijk
Een realiteitscheck leert dat de hedendaagse praktijk en verwachtingen van de toekomst niet aansluiten op het ideaalbeeld, bezien vanuit het perspectief van de werkgever. De geïnterviewden zien namelijk dat afgestudeerden steeds jonger worden en onrealistische verwachtingen hebben als ze aan hun carrière beginnen. Daarnaast moeten afgestudeerden een vertaalslag van theorie naar praktijk kunnen maken en doelen kunnen stellen.

In de toekomst is het de verwachting van geïnterviewden dat de nadruk meer dan nu op competenties in plaats van kennis komt te liggen. Afgestudeerden hebben daarom ook een breed profiel nodig, wat ze flexibel inzetbaar maakt. Zelfreflectie en –kennis blijven van groot belang. Als laatste maken geïnterviewden zich zorgen over de vergrijzing, terwijl het overbruggen van de kloof tussen jong en oud juist ook voor kansen kan zorgen.

[/cudazi_tab]

[cudazi_tab title=’Aanbevelingen’]

Volgens het ISO zijn er vier mogelijkheden waarmee het hoger onderwijs aan de slag zou moeten om het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten:

  1. Instellingen moeten ruimte (blijven) bieden aan studenten om zich te ontplooien, zodat ze benodigde competenties ook buiten hun opleiding op kunnen doen.
  2. Alumni moeten ingezet worden om het curriculum te verbeteren, omdat zij gebruik kunnen maken van de kennis van zowel de opleiding als de praktijk.
  3. Opleidingen moeten aansluiting blijven zoeken bij de meest actuele vraag vanuit de maatschappij. Instellingen en opleidingen moeten daarom aan de slag met de macrodoelmatigheid van hun opleidingen.
  4. Studenten moeten breed worden opgeleid en deze brede basis moet helder zijn en herkenbaar zijn voor werkgevers.

[/cudazi_tab] [/cudazi_tab_group] [/raw]

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier