Persbericht

Beter onderwijs door internationalisering

UTRECHT,
15 juli 2014

Vanochtend heeft minister Jet Bussemaker haar visie op de internationale dimensie van het hoger onderwijs uiteengezet in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin benadrukt ze het belang van internationalisering voor het verwerven van kennis, vaardigheden en beroepscompetenties. Het ISO is blij met de gepresenteerde visie en roept de minister op aandacht te besteden aan de vertaalslag van internationalisering naar beter onderwijs en ontwikkelingsmogelijkheden voor studenten.

Om te zorgen dat internationalisering ook daadwerkelijk bijdraagt aan onderwijs in Nederland is volgens het ISO nog veel winst te behalen. In de huidige praktijk bestaan er in studentensteden vaak twee gescheiden gemeenschappen van studenten: Nederlandse en internationale studenten. “Om internationale studenten de mogelijkheid te geven te integreren in de Nederlandse studentencultuur, moet op regionaal niveau in kaart worden gebracht welke activiteiten bijdragen aan het samenbrengen van beide groepen studenten en ook welke vooral niet,” aldus de ISO-voorzitter. Carelsz: ”We hopen dat de positieve insteek van de minister en de instellingen zowel bijdraagt aan de mobiliteit van de Nederlandse studenten als de vereniging van de Nederlandse en internationale studenten”.

Het ISO vraagt bovendien naar een kritische blik van de minister op het gebied van medezeggenschap bij hogescholen en universiteiten. Carelsz: “Op het moment dat meer internationale studenten deel gaan nemen aan het Nederlandse hoger onderwijs, is het ook van belang dat internationale studenten zorgvuldig worden vertegenwoordigd in de studentvertegenwoordiging.” Zowel op landelijk niveau als via instellingen mogen er geen belemmeringen worden opgelegd voor internationale studenten die deel zouden willen nemen aan de medezeggenschap.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier