Nieuws

Experiment BSA in tweede jaar mislukt

UTRECHT,
17 juli 2014

Op 1 april 2014 konden opleidingen voor de tweede en laatste keer zich opgeven voor het experiment om het bindend studieadvies (BSA) ook in het tweede jaar in te voeren. Slechts één opleiding heeft zich daarvoor aangemeld. Het ISO is blij met het gegeven dat de invoering van een BSA in het tweede studiejaar niet breed wordt gedragen.

Tot en met 2019 mogen deelnemers ook in het tweede studiejaar een minimum aantal studiepunten instellen dat een student moet halen om zijn of haar opleiding voort te mogen zetten. In totaal doen er nu vier instellingen mee aan het experiment: de Hogeschool van Amsterdam, het Amsterdam University College (van de UvA en de VU), de Rietveld Academie en Universiteit Leiden.

Het ISO is verheugd over het feit dat weinig instellingen interesse tonen in het experiment en ziet het als een bevestiging van zijn standpunt: invoering van een BSA in het tweede studiejaar is onverstandig. Een student na twee jaar met lege handen van een opleiding wegsturen, is kapitaalvernietiging. Ook belemmert een BSA in het tweede jaar studenten om hun studie flexibel in te richten en zich buiten de reguliere opleiding te ontwikkelen.

Er zijn voorwaarden gesteld om deel te mogen nemen aan het experiment, namelijk een samenhangend pakket van maatregelen ter bevordering van de studievoortgang. Deze voorwaarden zijn onder andere een passende onderwijsintensiteit en een intensieve studiebegeleiding, een hoge kwaliteit van de docenten en begeleiding door het instellingsbestuur bij herplaatsing van geheel of gedeeltelijk afgewezen studenten.

Het ISO vindt het goed dat deze voorwaarden zijn opgenomen in het besluit en vraagt zich af waarom deze voorwaarden niet standaard voor alle instellingen gelden voordat wordt gedacht aan het invoeren van een kunstmatige prikkel als het BSA. Door nadruk te leggen op dit samenhangend pakket van maatregelen zullen studenten op een natuurlijke manier gestimuleerd worden sneller af te studeren.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier