Publicatie

Leenstelsel? Los eerst deze wir-war op!

UTRECHT,
28 augustus 2014

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) publiceert het rapport ‘de laatste stap’ over de wir-war die nog bestaat bij de aansluiting van het voortgezet onderwijs (VO) op het hoger onderwijs (HO). Er is behoefte aan een nieuwe wijze van samenwerking waardoor een aankomend student niet meer in een doolhof van instanties en deadlines verdwaalt, maar op één plek terecht kan. Belangrijk is dat deze plek wordt gerealiseerd, voordat we praten over de komst van een leenstelsel.

Het onderzoek laat zien dat er nog een grote slag te slaan is in de uitvoering en samenwerking als het gaat om voorlichting van aankomend studenten. Organisaties overlappen elkaar vaak in de uitvoering, leveren dubbel of onvolledig werk/informatie of laten juist gaten vallen in de dekking van de overgang die de student maakt van de middelbare school naar het HBO of het WO.

De urgentie omtrent het recht van (aspirant) studenten op duidelijke informatievoorziening groeit sterk met de komst van het leenstelsel waarbij het veel duurder wordt voor studenten om te kunnen studeren. Deze urgentie wordt nog eens versterkt door de groeiende vraag naar informatie over de veranderende regelgeving die gepaard gaat met de komst van dit leenstelsel. Vanuit het perspectief van het ISO moet er eerst één digitaal systeem komen waarmee een student zich kan inschrijven voor de opleiding, voorzieningen aanvraagt, persoonlijke communicatie onderhoudt en vragen stelt. Eén regievoerder functioneert als aanspreekpunt voor alle aspecten die het overgangsproces van de aspirant student omvat en is taaksteller naar de uitvoerende instanties. Een presentatie van het rapport is hier te vinden.

 


[raw]

[cudazi_tab_group]
[cudazi_tab title=’Samenvatting’]

Door middel van digitaal feiten onderzoek, gesprekken met aspirant studenten en eerstejaars studenten heeft het ISO onderzoek gedaan naar het huidige overgangsproces van vo naar ho. De hiaten die naar boven kwamen lieten zien dat er behoefte is naar een nieuwe aanpak, een nieuwe visie en nieuwe wijze van samenwerking binnen het overgangsproces van vo naar ho. Met deze publicatie beoogt het ISO een volgende stap te introduceren en realiseren als voortgang op de positieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren.

[/cudazi_tab]
[cudazi_tab title=’Aanbevelingen’]

Om een optimale verbinding tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs te realiseren, zoals de minister van OC&W en de onderwijsraad al eerder beoogden, moet er een verandering komen in de denkwijze omtrent het proces van overgang; de (aankomende) student moet centraal komen te staan. Samenwerking tussen de verschillende organisaties en instanties is dan geen vrijstaande optie. Het ISO pleit voor de komst van één regievoerder die als coördinator de samenwerking tussen de bestaande instanties en hun taken stuurt. Er moet één digitaal systeem komen waarmee een student zich kan inschrijven voor de opleiding, voorzieningen aanvraagt, persoonlijke communicatie onderhoudt en vragen stelt. Startstuderen.nl moet hiervoor hét overzichtelijke boek zijn dat alle informatie biedt voor de aspirant student om op één overzichtelijke website alle zaken te kunnen regelen die de inschrijving behelzen. Ten slotte kan de afzonderlijke kwaliteitsborging behouden worden in elke organisatie. Wel dient ook een overkoepelende borging plaats te vinden tussen de organisaties die het vernieuwde systeem maakt tot een geheel gericht op de gebruiksvriendelijkheid voor de aspirant student.

[/cudazi_tab]
[/cudazi_tab_group]
[/raw]

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier