Nieuws

Leenstelsel uitgesteld

UTRECHT,
02 september 2014

Vandaag is bekend gemaakt dat het wetsvoorstel voor het leenstelsel met enkele weken is uitgesteld. De regering is voornemend om de basisbeurs af te schaffen en de opbrengsten hiervan te investeren in het onderwijs. Het ISO is blij dat deze maatregel vertraging heeft opgelopen en wil dat het leenstelsel een jaar uitgesteld wordt. Recentelijk is gebleken dat de overheid nog niet weet hoe de kwaliteit van het onderwijs moet worden verbeterd en de voorlichting voor studenten die met het leenstelsel te maken krijgen is nog niet op orde.  Het ISO vindt het belangrijk dat dit soort problemen worden opgelost voordat er over een mogelijk leenstelsel wordt nagedacht.

 

Afgelopen week werd nog duidelijk dat de prestatieafspraken op losse schroeven staan. Nog geen twee jaar geleden maakten de hogescholen en universiteiten afspraken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Er werd ingezet op meer contacturen, docent kwaliteit, excellentie en profilering. Vorige week werd het onduidelijk of de afspraken wel worden nagekomen. Frans van Vught, voorzitter van de review commissie die het behalen van de afspraken controleert: “Het zou kunnen dat we tot de conclusie komen: het valt niet te beoordelen”.

 

Het ISO is geen voorstander van het leenstelsel. Echter, met het voor de zomer afgesloten akkoord heeft het er alle schijn van dat de Tweede Kamer niet meer zal dwars liggen. Het ISO vindt het in dat geval belangrijk dat alle randvoorwaarden in orde zijn. Scholieren en studenten dienen goed te worden geïnformeerd over het aankomende leenstelsel. Ook moet er een goed plan liggen hoe het geld wat vrij komt de kwaliteit van het hoger onderwijs daadwerkelijk verbetert. De huidige problemen bij de prestatieafspraken laten zien dat dit nog ver weg is.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier