Nieuws

Bussemaker: studiepunten afnemen als rendementsmaatregel

UTRECHT,
24 september 2014

Minister Bussemaker herhaalt in een schriftelijke reactie op Kamervragen van Jasper van Dijk dat opleidingen de geldigheid van studiepunten mogen beperken. Niet alleen om te voorkomen dat studenten met verouderde kennis afstuderen, maar ook als maatregel om studiebevordering vorm te geven. Het ISO is teleurgesteld dat rendement wederom boven kwaliteit lijkt te gaan. 

Ook Diederik Samsom vroeg tijdens de algemene beschouwingen naar deze rendementsmaatregelen, en stelde daarbij terecht een vraag naar de ‘waarom’ van deze regeling. In het antwoord op zijn vraag werd gerefereerd naar flexibelere leerwegen, waarvoor meer mogelijkheden zouden moeten komen. Een positieve ontwikkeling, maar volgens het ISO past de beperking van de geldigheidstermijn van tentamens niet binnen dit plaatje. Flexibelere leerwegen zorgen ervoor dat mensen op een manier studeren die bij hen past en waarbij hun kwaliteiten ten volle benut kunnen worden. Deze maatregel kan daar afbreuk aan doen.

De minister stelt dat de maatregelen die instellingen treffen om studenten sneller af te laten studeren moeten leiden tot een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Het ISO zet hier haar vraagtekens bij, zeker als het gaat om het beperken van de geldigheid van studiepunten.

In de Kamervragen wordt ook gevraagd of moet worden voorkomen, uit het oogpunt van onder andere rechtsgelijkheid en rechtszekerheid, dat studenten dit steeds in afzonderlijke gevallen bij de rechter gaan bevechten. De minister geeft daarbij aan dat de student weet ik welke gevallen er beperkte geldigheidsduur is en wat de procedures en rechten en plichten zijn in dat geval. Het ISO zet ook hier vraagtekens bij. De student moet centraal staan: er moet ruimte zijn om te ontwikkelen en kwaliteit moet daarbij voorop staan.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier