Nieuws

Coalitiepartijen eens met kritiekpunt ISO – DUO loopt achter

UTRECHT,
14 oktober 2014

Vandaag is op nu.nl te lezen dat de coalitiepartijen VVD en PvdA aandringen op goede voorlichting over het leenstelsel. Het ISO is blij dat dit signaal nu eindelijk op wordt gepakt. Op dit moment is de voorlichting nog minimaal, terwijl duizenden (aankomend) studenten al wel met vragen zitten. Het ISO richtte al een eigen informatiepagina op om de student niet helemaal in onzekerheid te laten zitten. Echter, het ISO vindt het van groot belang dat excellente voorlichting van overheidsinstanties er snel komt, met DUO voorop. 

Nu zijn er nog 0 zoekresultaten te vinden bij het intypen van ‘studievoorschot’ op DUO.nl, ondanks het feit dat het ISO dit al in juli tijdens de Studentenkamer aanhaalde en de minister toe zei 10 minuten na deze vergadering DUO te bellen. De website die DUO vlak daarna beloofde op twitter geeft nu een foutpagina aan. Ook zijn er over het ‘leenstelsel’ maar twee veelgestelde vragen te vinden op de website van DUO. Kortom, studenten worden in onzekerheid gelaten, terwijl het juist van belang is deze weg te nemen om te voorkomen dat minder studenten gaan studeren.

Door de korte periode tussen besluitvorming over en invoering van het leenstelsel maakt het ISO zich zorgen of alles tijdig gereed is. Het wetsvoorstel is nog niet door de Tweede en Eerste Kamer terwijl de overheid voornemens is om 1 september 2015 van start te gaan met het leenstelsel. Scholieren die dan gaan studeren, moeten zich al uiterlijk 1 mei 2014 aangemeld hebben en zijn zich op dit moment aan het oriënteren op hun toekomst. Het ISO is geen voorstander van het leenstelsel maar maakt zich ook zorgen om de mogelijke invoering hiervan. Om te zorgen dat studenten niet het slachtoffer worden van dit korte tijdpad pleit het ISO ervoor dat studenten ruim van tevoren worden geïnformeerd. Dit betekent dat de overheid nu al moet regelen dat (aankomende) studenten informatie kunnen krijgen op DUO.nl en bij hun studieadviseur, decaan of mentor.

Het ISO haalde tijdens het rondetafelgesprek aan dat voorlichting niet alleen bij het leenstelsel noodzakelijk is. Het ISO krijgt ieder jaar weer klachten van studenten die niet worden gehoord bij hun eigen instelling. Voorlichting en procedures voor studenten zijn onduidelijk waardoor studenten onnodige studievertraging oplopen. Deze ontwikkeling is onwenselijk en zal snel moeten worden opgelost voordat extra investeringen vanuit de student kunnen worden gevraagd.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier