Nieuws

Het leenstelseldebat, the day after

UTRECHT,
06 november 2014

Dinsdag 4 en woensdag 5 november 2014 vond het Tweede Kamerdebat over het leenstelsel wetsvoorstel plaats die de minister in september indiende. De partijen VVD, PvdA, D66 en GroenLinks sloten voor de zomer een akkoord wat ze het ‘studievoorschot’ hebben genoemd. Het ISO uitte meerdere malen zijn kritiek maar het mocht niet baten. Samen met de minister trokken de akkoordpartijen op om deze stelselwijziging er zo snel mogelijk door heen te krijgen. Oppositiepartijen zijn samen met het ISO kritisch tot op het laatste moment. Aanstaande dinsdag zal gestemd worden over het wetsvoorstel, de moties en amendementen. De kans is groot dat het wetsvoorstel die dag in de Tweede Kamer wordt aangenomen waarna het voor behandeling naar de Eerste Kamer wordt gestuurd. Wil jij meer informatie over het leenstelsel en de gevolgen voor jou? Kijk op onze informatiepagina.

Dinsdag begonnen de Kamerleden met het uiteenzetten van hun visie op het leenselsel. Waar de oppositiepartijen met onderzoeken over het achteruitgaan van de toegankelijkheid strooiden, bleven de akkoordpartijen onderzoeken aan halen waaruit bleek dat dit niet zo was. Waar oppositiepartijen hun zorgen uitten over de daadwerkelijke opbrengsten van het leenselsel, beloofden de akkoordpartijen grote investeringen in de kwaliteit van het Hoger Onderwijs. Kleinere klassen, betere doorstroommogelijkheden, meer studiesucces, flexibel, intensief en excellent onderwijs met goede docenten werden genoemd als voorbeelden voor investeringen.

Woensdag antwoordde de minister waarna de tweede termijn van het leenstelseldebat los barstte. De roep van meerdere partijen om compensatie voor studenten die zonder hun toedoen langer over de studie doen werd niet positief beantwoord. Zo krijgen studenten die een meerjarige master volgen geen compensatie en gaan uitwonende studenten met een functiebeperking er 2000 euro op achteruit ten opzichte van anderen. Ook het ISO riep de minister al eerder op om gehoor te geven aan terechte kritiekpunten. Zo is ook nog steeds onduidelijk wat studenten terug kunnen verwachten voor hun extra financiele bijdrage. Op de vraag of de minister een lijst kon geven van instellingen die al direct gaan investeren (zoals de VSNU en de VH hebben aangegeven) antwoordde ze helaas ontkennend.

Het ISO vindt het van essentieel belang dat de uitwerking van het wetsvoorstel zorgvuldig wordt bekeken en gemonitord wordt in samenspraak met studenten. Tot nu toe is het ISO nog lang niet tevreden over de voorlichting over de gevolgen van deze belangrijke wijziging. Ten slotte is het cruciaal dat het geld dat de student meer gaat betalen terug gaat naar het hoger onderwijs. Vijf bijeenkomsten tijdens de HO-tour van de minister en het instemmingsrecht op de begroting zijn daarvoor niet genoeg. Het échte werk begint nu pas. Politiek, ministerie en instellingen zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen om de schade te beperken.

 

 Tijdens het tweedaagse debat werden vele moties en amendementen ingediend welke nog wijzigingen kunnen aanbrengen in de wet. Alle amendementen zijn hier te vinden. Alle moties vind je hieronder. Hier is het stemadvies van de minister over de moties te vinden. As. dinsdag 11 november zal er worden gestemd over het gehele wetsvoorstel, de moties en de amendementen.

[ezcol_1half]

Motie van Dijk – effecten van het leenstelsel (SP)

Motie van Dijk & Ouwehand – ex ante evaluatie (SP & PvdD)

Motie Duisenberg – uitbreiding leven lang leren krediet (VVD)

Motie Duisenberg – sneller invoeren collegeldkrediet voor volwassenen (VVD)

Motie Klein – goedkoper contract OV-kaart (50+)

 

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Motie Schouten – investeringen van instellingen (CU)

Motie Mohandis – kaders profileringsfonds (PvdA)

Motie Mohandis – kaders profileringsfonds (PvdA)

Motie van Meenen – rol studenten bij opzetten monitoring (D66)

[/ezcol_1half_end]

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier