Nieuws, Publicatie

ISO-framework voor decentrale selectie

UTRECHT,
09 december 2014

“Schimmige selectie aan de poort voor studenten”, zo kopte de Metro vanmorgen naar aanleiding van het onderzoek van het ISO over transparantie bij decentrale selectie. Eerder al werd bekend dat steeds meer hbo opleidingen zich aanmelden voor een numerus fixus. In het academisch jaar 2014/2015 hanteren meer opleidingen dan ooit een decentrale selectieprocedure en met de afschaffing van de centrale loting zal de druk van dit groeiend aantal deze druk alleen maar verder toenemen.Tegelijkertijd zijn de Nederlandse hogescholen en universiteiten op dit moment maar beperkt transparant over de gang van zaken rondom decentrale selectie, zoals blijkt uit dit onderzoek van het ISO. Dit is een groot probleem. Het groeiend aantal opleidingen met toelatingseisen beperkt de keuzevrijheid van de student en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

Daarom komt het ISO met een tool: het ISO-framework voor decentrale selectie. Eerlijkheid en openheid over de keuze voor decentrale selectie en eerlijkheid gedurende het selectieproces is essentieel. Uit het onderzoek van het ISO dat transparantie over het selectieproces zelf vaak tekort schiet. Er moet duidelijkheid zijn bij de aankomend student voordat hij aan de selectieprocedure begint. Op dit moment leidt de manier waarop instellingen hun selectieproces inrichten tot ongelijkheid tussen kandidaten en vertekening van de uiteindelijke resultaten van de selectie. Het ISO ontwikkelde daarom een framework gebaseerd op de belevingswereld van de aankomend student. Wanneer instellingen dit framwork gebruiken kunnen studenten zien waarop ze getoetst worden, waarom ze wel/niet geselecteerd zijn én worden ze geholpen in het maken van de juiste studiekeuze.

Het ISO roept instellingen op vanaf 2015 meer transparant te zijn bij decentrale selectie door het ISO-framework te gebruiken. Daarnaast moet er door het ministerie van onderwijs vanaf 2015 strenger gekeken worden naar de redenen voor het groeiend aantal van opleidingen die selectiemethoden gebruiken. Alleen een beperkt aantal opleidingsplaatsen, arbeids-/stageplaatsen of een aangetoond negatieve invloed op de kwaliteit van het onderwijs mag reden zijn voor het invoeren van een numerus fixus. Door de groeiende focus op rendementen lijken instellingen steeds meer ‘de beste student’ binnen te halen. Elke student met dezelfde kans krijgen, de minister mag wat het ISO betreft strenger toezien op het aantal numerus fixus opleidingen.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier