Publicatie

Geen Sucstress met flexibilisering

UTRECHT,
29 januari 2015

‘Het hoger onderwijs is toe aan flexibilisering voor volwassenen’, zo concludeerde de commissie Rinnooy Kan onlangs. Het ISO ziet deze urgentie ook, maar flexibel en vraaggestuurd hoger onderwijs is ook voor studenten gewenst. In het rapport ‘Sucstress’ wordt dit uiteengezet. Door de prestatiedruk vanuit zowel de instelling als de samenleving en de arbeidsmarkt en de steeds grotere nadruk op rendementen in het hoger onderwijs, is het van belang dat ook voor voltijdstudenten het hoger onderwijs flexibeler wordt ingericht.

In het rapport staan de resultaten van het onderzoek dat het ISO heeft verricht naar de oorzaken en oplossingsrichtingen van sucstress onder studenten in het hoger onderwijs. De term sucstress is opgebouwd uit succes en stress; onder studenten ontstaat namelijk stress door onder andere de toenemende druk om succesvol te moeten zijn. Deze notitie is een verkenning naar deze sucstress waarbij de nadruk ligt op aanbevelingen voor het onderwijs om stress bij studenten te verminderen en ze meer grip te geven op hun studiepad.

Oorzaken die te maken hebben met prestatiedruk en rendement verhogende maatregelen zorgen voor veel stress bij studenten. De combinatie met een studiepad dat uitgestippeld is en waar een student nauwelijks zeggenschap over heeft is funest. Er is weinig ruimte voor ontplooiing, extracurriculaire of nevenactiviteiten, terwijl dat voor ontspanning kan zorgen en de student daardoor vaardigheden leert  zoals timemanagement. Deze vaardigheden en sociale contacten blijken een buffer-effect  te hebben op academische stress. Aan de oorzaken van sucstress kan volgens het ISO in een andere onderwijsinrichting een oplossing gevonden worden.

Door het hoger onderwijs te flexibiliseren, worden studenten in de gelegenheid gesteld om hun studie aan te passen aan hun behoeften. Hierdoor ervaren studenten meer grip over hun studiepad, krijgen ze meer verantwoordelijkheidsgevoel en hebben ze meer ruimte om extracurriculaire activiteiten in te vullen en zich daarmee te ontplooien. Het flexibel inrichten van het onderwijs en het begeleiden van studenten die zelf hun onderwijs passend willen maken zijn daarbij volgens het ISO van groot belang.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier