Nieuws

Leenstelsel een feit, ondanks grote risico’s

UTRECHT,
22 januari 2015

Utrecht, 20 januari 2015 – Zojuist heeft de Eerste Kamer ingestemd met het risicovolle wetsvoorstel dat het leenstelsel had moeten heten. Elke student die per 1 september 2015 een studie start krijgt geen basisbeurs meer. Een politieke uitruil is ondanks vele zorgen van studenten basis geworden voor een van de grootste onderwijshervormingen in de geschiedenis. Rosanne Broekhuizen, bestuurslid van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is teleurgesteld: “terwijl in het debat nog vele zorgen overeind bleven, stemde de Eerste Kamer uiteindelijk in met dit risicovolle plan van de regering.”

Het ISO is verontwaardigd over het feit dat huidige studenten die een bachelor aan een universiteit volgen geen vierde jaar basisbeurs meer ontvangen terwijl ze hier aan het begin van hun studie wel recht op hadden. Ook meerjarige masterstudenten worden extra gedemotiveerd door hen een tweede, en soms derde jaar basisbeurs te ontnemen en daarbij is er nog steeds geen duidelijkheid over verdeling van de vrij te komen middelen en transparantie over de beloofde investeringen. “Deze risico’s zijn in het debat door de minister vrijwel genegeerd, het is zonde dat de Eerste Kamer hier geen verantwoordelijkheid voor heeft genomen”, aldus Rosanne Broekhuizen.

Wel komen er vanuit het profileringsfonds richtlijnen voor compensatie van uitwonende studenten met een functiebeperking. “Er moet een goede regeling komen voor deze groep, echter staat het profileringsfonds al onder grote druk. Het kan niet zo zijn dat aan de ene kant wordt gerepareerd en aan de andere kant afgedaan wordt aan de compensatie voor studenten die zich ontwikkelen naast hun studie”, aldus Rosanne Broekhuizen.

In de komende jaren zal het ISO het nieuwe leenstelsel nog scherp in de gaten houden. “We blijven alert op de betrokkenheid van studenten bij de uitvoering van het wetsvoorstel”, aldus Rosanne Broekhuizen. Het is volgens het ISO van uiterst belang dat investeringen daadwerkelijk bij de studenten in het Hoger Onderwijs terecht komen. Daarnaast is het essentieel dat DUO en OCW vanaf morgen “los gaan”, aldus de minister, met de voorlichting voor iedereen die met dit leenstelsel te maken krijgt. “De informatievoorziening over het leenstelsel heeft nu hoogste prioriteit”. Het ISO onderhoudt al geruime tijd de website www.iso.nl/leenstelsel met actuele informatie voor scholieren, ouders en studenten.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier