Nieuws

HO-tour: kwaliteitscultuur

UTRECHT,
03 februari 2015

Op maandag 2 februari 2015 vond in regio west alweer de laatste regiobijeenkomst plaats van de HO-tour. Het ISO liet studenten voor deze bijeenkomst aan het woord om zich te laten horen over het thema kwaliteitscultuur in het hoger onderwijs: “als studenten meer input leveren, kan meer kwaliteit bereikt worden in het onderwijs”. Het ISO sluit zich hierbij aan: zowel door een actieve, goed functionerende medezeggenschap als door meer ruimte voor co-creatie in het onderwijs kan deze kwaliteit omhoog.

Ook minister Bussemaker beaamde het belang van kwaliteitsborging waarbij studenten actief betrokken worden: “kwaliteit maak je samen, in open dialoog”. Tijdens de bijeenkomst werd ook de vraag gesteld of er sprake is van een kwaliteits- of een kwantiteitscultuur. In Studiesucces, de nieuwe definitie‘ werd al aandacht gevestigd op de gevolgen van de toenemende druk op rendementscijfers voor het onderwijs en studenten. Studiesucces moet worden beoordeeld vanuit de individuele student waarbij naast de academische vorming, ook de persoonlijke ontwikkeling van de student en het bredere spectrum van maatschappelijke ontwikkeling moet worden meegenomen.

De ideeën van Alexandru Iosup, winnaar van de Docent van het Jaar verkiezing die ISO organiseerde, kwamen tijdens de dag voorbij. Minister Bussemaker noemde zijn gamification als oplossing voor de uitdagingen in het hoger onderwijs in de 21e eeuw: dit middel biedt mogelijkheden om te differentiëren en motiveren. Aan de top vijf van investeringen werden in Leiden brede multidisciplinaire keuzevakken in iedere bachelor en structureel contact met alumni toegevoegd. Voor het betrekken van alumni pleitte het ISO al bij het onderzoek Aan de slag! Alumni zouden ingezet moeten worden om het curriculum te verbeteren, omdat zij gebruik kunnen maken van de kennis van zowel de opleiding als de praktijk.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier