Nieuws

ISO onderstreept roep om meer inspraak en minder rendementen

UTRECHT,
24 februari 2015

De afgelopen week  is de discussie opgelaaid in hoeverre studenten inspraak hebben in hun eigen onderwijs door o.a. de bezetting van het Bungehuis. Het ISO pleit al jaren voor een betere medezeggenschapscultuur, meer rechten voor studenten en meer focus op kwaliteit in plaats van rendement. “Ook uit ons onderzoek ‘goede medezeggenschap is mensenwerk’ kwam sterk naar voren dat studenten  serieuzer genomen willen worden,  wij onderstrepen dan ook het belang van het brede gesprek wat hierover aangegaan zal moeten worden”, aldus Rosanne Broekhuizen, bestuurslid van het ISO.

“Meer aandacht voor transparantie, kwaliteit en voor de student, daar zou toch niemand het mee oneens moeten zijn?”, aldus Rosanne Broekhuizen. Toch komt het ISO helaas nog te vaak tegen dat transparantie ver te zoeken is. Zo is de motivatie achter instellingscollegegelden vaak onduidelijk en weet geen enkele student waar het geld van het leenstelsel straks naar toe gaat. Ook aandacht voor kwaliteit blijft lastig. Rosanne Broekhuizen: “Een schokkende conclusie uit ons onderzoek naar prestatieafspraken was dat deze door besturen juist als excuus wordt gebruikt om zo het gesprek te ontlopen in plaats van het gesprek aan te gaan”. Simpelweg meer contacturen leidt nog niet altijd tot een kwaliteitsverbetering als deze onzorgvuldig worden ingevuld.

Concrete aanbevelingen van het ISO zijn o.a. het geven van instemmingsrecht op instellingscollegegelden en een plek voor studenten in de selectiecommissie voor nieuwe bestuursleden . “Naast het versterken van rechten moeten studenten beter over hun rechten worden geïnformeerd. Omdat dit nu nog vaak achterblijft besteedt het ISO hier zelf ook aandacht aan, zo hebben we vorige week nog een landelijk kennisplatform voor medezeggenschappers gelanceerd”.

Morgen wordt een protestmars georganiseerd in Amsterdam om de roep om meer inspraak en minder rendementsdenken voort te zetten en donderdag vindt een gesprek in Amsterdam plaats over ‘de staat van de universiteit’. “Het ISO zal zich sterk inzetten voor het aangaan van het gesprek over deze onderwerpen op verschillende niveaus en roept studenten vooral op om mee te praten, het gaat uiteindelijk om hun onderwijs’, aldus Rosanne Broekhuizen.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier