Persbericht

Medezeggenschap gaat niet over afvinklijstjes

UTRECHT,
26 februari 2015

Naar aanleiding van de opgelaaide discussie omtrent de inspraak van studenten vond vandaag een gesprek plaats met minister Bussemaker.  In het gesprek waren de partijen het eens over de noodzaak van een cultuurverandering en versterking van de rechten van de medezeggenschap. “Medezeggenschap gaat over meer dan het afvinken van een lijstje met de rechten die je hebt”, aldus Rosanne Broekhuizen, bestuurslid van het ISO. Het ISO roept op tot open dialoog over de kwaliteit van het onderwijs en doet belangrijke aanbevelingen voor een betere toekomst in de notitie van tegenstellingen en wederzijdse frustraties naar het open gesprek over kwaliteit.

De minister heeft aangegeven na het gesprek een oproep te doen aan bestuurders om de open dialoog aan te gaan. Rosanne Broekhuizen geeft aan dat een cultuurverandering essentieel is: ”Studenten willen en moeten serieus genomen worden, uit ons onderzoek ‘Goede medezeggenschap is mensenwerk’ kwam dit al sterk naar voren”. Vandaag werd een toezegging gedaan in Amsterdam: een student-lid gaat in het bestuur plaats nemen. Het ISO is blij dat de partijen het hierover eens zijn en vindt dat het voor instellingen mogelijk moet zijn een assessor op  te nemen in het College van Bestuur wanneer de centrale medezeggenschapsraad hiermee akkoord is.

“Goede medezeggenschap is essentieel: rechten en faciliteiten moeten op orde zijn en daar is absoluut een verbeterslag te maken”, aldus Rosanne Broekhuizen. Om de rechten van de medezeggenschap te verbeteren doet het ISO aanbevelingen voor een geschillencommissie die bindende uitspraken kan doen over het nietig verklaren van genomen besluiten en instemmingsrecht op de hoogte van instellingscollegegelden.

Ten slotte moet ook de rechtspositie van studenten versterkt worden. Het ISO bracht eerder een knelpuntennotitie uit, waarin onder andere de roep om meer helderheid over klachtenprocedures en de werking van examencommissies naar voren kwam. Ook de houdbaarheidsdata van afgeronde studieonderdelen werden besproken: deze worden gebruikt als rendementsmaatregel en het ISO spreekt zich uit tegen de steeds grotere nadruk op rendementen. De minister heeft naar aanleiding van de knelpuntennotitie toegezegd een onderzoek te gaan doen naar de rechtspositie van studenten. Het ISO is blij met deze toezegging: “Door de positie van medezeggenschap en die van studenten te verbeteren en een open de dialoog aan te gaan kunnen we samen de kwaliteit van het onderwijs verbeteren”.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier