Persbericht

ISO faciliteert landelijk dialoog medezeggenschap

UTRECHT,
05 maart 2015

Democratisering, meer inspraak, transparantie en minder rendementen; dit alles raakt aan de positie van studenten en bestuurders maar vooral ook  aan de meest democratische vorm van inspraak die we hebben in het hoger onderwijs: medezeggenschap. Al eerder constateerde het ISO dat de medezeggenschap zich niet altijd serieus genomen voelt en de afgelopen tijd is dit geluid alleen maar meer opgelaaid vanuit Amsterdam. “Toch zien we nog dat dit soms niet optimaal gebeurt. Middels deze eerste landelijke dialoog hopen we gezamenlijk tot de nodige verbeteringen te komen die de kwaliteit van het onderwijs en de inspraak in het hoger onderwijs ten goede komen”, aldus Rosanne Broekhuizen, bestuurslid van het ISO.

 “Juist nu gaat het over de positie van medezeggenschap en de mate waarin bestuurders verkozen studenten betrekken bij hun beleid, juist nu moeten we dan ook de dialoog aangaan over de nodige en mogelijke verbeteringen”, aldus Rosanne Broekhuizen. Tijdens de landelijke dialoog op donderdagmiddag 12 maart 2015 zal het ISO in een informele setting het gesprek tussen bestuurders en studenten faciliteren over de positie van de medezeggenschap, de bestuurscultuur en de mate waarin studenten worden betrokken bij beslissingen die hun onderwijs raken. Karl Dittrich, voorzitter VSNU: “Het voeren van een goede dialoog tussen studenten en bestuurders is bij uitstek de manier om samen te werken aan kwaliteitsverbetering in het hoger onderwijs!”

Aan elke medezeggenschapsraad en bestuur van hogescholen en universiteiten is een uitnodiging gestuurd. Per raad en per bestuur is één afgevaardigde welkom bij het ISO, aanmelden kan hier. Rosanne Broekhuizen: “De afgelopen tijd is de discussie over medezeggenschap vooral over de universiteiten gegaan, het is ook belangrijk om hier hogescholen bij te betrekken”. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: ‘Ik juich zo’n gesprek tussen studenten en bestuurders van harte toe. Het is goed dat men van de ervaringen bij de verschillende hogescholen en universiteiten van elkaar kan leren’.

Het ISO benadrukt dat dit pas het begin is. “We moeten ons niet laten leiden door de actualiteit en deze dialoog voort zetten, zo zullen we in juni een grootschalige ‘Dag van de Medezeggenschap’ organiseren naar aanleiding van de medezeggenschapsmonitor”, aldus Broekhuizen.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier