Persbericht

ISO presenteert: #669.975 verschillende studenten

UTRECHT,
01 maart 2015

Het ISO vindt het van groot belang dat studenten meer dan nu mogelijk is mee kunnen praten over zowel de inrichting als de kwaliteit van het onderwijs dat zij volgen. Daarom is op de slotbijeenkomst van de HO-tour aan minister Bussemaker de bundel #669.975 overhandigd, waarin studenten hun ideale onderwijs schetsen. Het getal 669.975 staat symbool voor het aantal studenten dat er in Nederland is, allemaal individuen die verschillend denken over onderwijs. De roep om variatie en persoonlijke benadering komt bij de vele studenten die aan het woord komen in deze bundel duidelijk naar voren. “het gaat er niet om of je binnen of buiten de lijntjes kleurt, het gaat om je eigen tekening” , aldus Rosanne Broekhuizen, bestuurslid van het ISO.

Rosanne Broekhuizen: “Iedere student heeft zijn eigen achtergrond, talenten en leermogelijkheden en dit vraagt om maatwerk”. In ISO’s ideaalbeeld  zijn studenten zelf actief betrokken bij hún onderwijsproces en dragen zij verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling. “Op dit moment zijn er nog te weinig mogelijkheden, investeringen om maatwerk te kunnen leveren zijn hard nodig”, aldus Rosanne Broekhuizen. Voorbeelden zijn betere begeleiding en ondersteuning en gevarieerde onderwijsvormen. “Het zou normaal moeten zijn om zelf je onderwijstraject uit te zetten samen met je docent”, aldus een student uit het boekje.

In de zoektocht naar een ideaal onderwijsmodel is wederom geconcludeerd dat er geen blauwdruk is voor de wensen van studenten. Eerder onderstreepte het ISO al de roep om meer inspraak en minder rendementen. Rosanne Broekhuizen: “Studiesucces moet beoordeeld worden vanuit de individuele student waarbij naast academische vorming ook de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling centraal staat”. De wensen uit de bundel vormen een eerste aanzet voor een vervolgonderzoek van het ISO naar onderwijs op maat.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier