Publicatie

ISO publiceert onderzoek Blik op de Toekomst

UTRECHT,
08 april 2015

Altijd al afgevraagd wat opleidingen in het hoger onderwijs doen én kunnen doen om de aansluiting met de arbeidsmarkt/maatschappij te verbeteren? Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) richt zich in haar onderzoek Blik op de Toekomst op deze vragen en vindt door middel van enquêtes aan opleidingsdirecteuren en interviews met alumni de antwoorden. Gelukkig werd op alle opleidingen die deelnamen aan het onderzoek (totaal 28) actief aandacht besteed aan het onderwerp. Het ISO  trof  een (gematigd) positieve alumnus aan en opleidingsdirecteuren die zich bewust bezig hielden met macrodoelmatigheid. Maar er is nog werk aan de winkel. Op een aantal punten kan een verbeterslag worden gemaakt.

Wat dacht u van eerlijke voorlichting? Het ISO sprak met alumni die vonden dat er, zo dan al niet bewust, een te rooskleurig beeld van de baankansen werd geschetst. Om teleurstelling en frustratie bij afgestudeerden te voorkomen moet hier altijd op eerlijke wijze over gecommuniceerd worden, dit begint al bij voorlichting aan scholieren. Een andere kwestie die in het onderzoek aan het licht kwam is de functie van de universitaire bachelor als startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Los van het (dis)functioneren als startkwalificatie stelde het ISO zichzelf de vraag of het wel gewenst is dat een wo-bachelor als startkwalificatie voor de arbeidsmarkt fungeert? Volgens het ISO is differentiatie in de universitaire bachelor om aansluiting op de arbeidsmarkt mogelijk te maken vereist; hoe wij tot deze conclusie zijn gekomen is te lezen in het onderzoek.

Naast voorlichting en differentiatiemogelijkheden in de universitaire bachelor hebben wij nog vier andere aanbevelingen om de macrodoelmatigheid van het hoger onderwijs te verbeteren. Omdat de samenleving continu aan verandering onderhevig is constateert het ISO dat het waarborgen van macrodoelmatigheid een constante focus vanuit de opleiding vergt. Dit levert studenten op die weten waar hun kwaliteiten en onderscheidend vermogen ligt, die gemakkelijk doorstromen naar de arbeidsmarkt en een rol kunnen vervullen in onze maatschappij. Het ISO vraagt het hoger onderwijs om bij het onderwerp macrodoelmatigheid stil te staan, onze aanbevelingen mee te nemen en bovenal een blik op de toekomst te werpen om ook in de toekomst macrodoelmatig onderwijs te kunnen aanbieden.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier