Nieuws

ISO ondersteunt roep Leidse student afschaffen rendementsmaatregelen

UTRECHT,
21 mei 2015

Pure rendementsmaatregelen om studenten maar sneller te laten studeren mogen geen doorgang meer vinden. Het BSA in het tweede jaar, beperkte geldigheid van tentamens, tentamenboetes en beperkt recht op herkansingen zijn een paar voorbeelden van maatregelen die het doel voorbij schieten. In plaats van aandacht voor het beperken van de vrijheid en verantwoordelijkheid van de student moet tijd, geld en aandacht naar kwaliteit als motivator voor studenten.  SGL, een van de fracties van de Universiteitsraad van Universiteit leiden en lidorganisatie van het ISO stuurde vandaag een brief naar het College van Bestuur waarin ze oproepen de vele vergaande maatregelen daar af te schaffen. 

Het ISO schonk al vaker aandacht aan de vergaande rendementsmaatregelen waar meer universiteiten en hogescholen zich te goed aan doen. Zo schreef het ISO in samenwerking met de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) en het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) een knelpuntennotitie over de rechten van studenten. In deze notitie werd pijnlijk duidelijk dat nog te vaak de eisen en rendementen centraal staan in plaats van de student en kwaliteit van onderwijs.

Het ISO ondersteunt, net als de LKvV, de oproep van de Leidse studentenraad van harte. Het is nu zaak dat het College van Bestuur het signaal serieus neemt en met de raad in gesprek gaat over alternatieven om studenten te motiveren die wél voortkomen vanuit kwaliteit van onderwijs. Het ISO ziet ook voor de minister een taak om dergelijke maatregelen niet meer mogelijk te maken en zal zich hier dan ook hard voor blijven maken.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier