Persbericht

Sterkere medezeggenschap nodig bij vernieuwd toezichtstelsel

UTRECHT,
02 juni 2015

Utrecht, 1 juni 2015  – Vanmorgen heeft de minister haar visie op een vernieuwd stelsel voor toezicht op universiteiten en hogescholen (accreditatiestelsel) met de Tweede Kamer gedeeld. De minister is voornemens een pilot te starten waarbij instellingen worden beoordeeld op hoe zij zelf intern hun kwaliteit waarborgen in plaats van dat ze voor elke opleiding apart worden beoordeeld.  Het ISO is voorstander van deze kleinschalige pilot maar vindt wel dat de medezeggenschap dan substantieel moet worden versterkt. “Wanneer de teugels van extern toezicht worden losgelaten moeten interne medezeggenschappers meer tanden krijgen om in te kunnen grijpen wanneer dat nodig is”, aldus bestuurslid Rosanne Broekhuizen.

Het ISO vindt het van belang dat bij het beoordelen van kwaliteit van hogescholen en universiteiten bestaande problemen boven water komen en dat het gesprek over verbeteringen wordt gevoerd. De overheid draagt nog steeds een verantwoordelijkheid voor het afgeven van een kwaliteitsgarantie, zeker nu door invoering van het leenstelsel een grotere investering van studenten wordt verwacht. De pilot moet uitwijzen of het nieuwe accreditatiestelsel nog in deze behoefte voorziet. Rosanne Broekhuizen: “Daarnaast hoort bij groeiende mogelijkheden voor digitalisering en flexibilisering ook een toezichtstelsel wat hier op aansluit, het vernieuwde accreditatiestelsel kan hier in voorzien”.

Zes hogescholen en universiteiten kunnen er in 2017 voor kiezen deze zogenaamde ‘instellingsaccreditatie’ uit te voeren in plaats van de nu bestaande opleidingsaccreditatie. “Omdat zo’n instellingsaccreditatie betekent dat een deel van het ‘externe’ toezicht verschuift naar ‘intern toezicht’, kan dit wat ons betreft alleen gebeuren wanneer de (rechts)positie van medezeggenschap wordt versterkt”.

De minister geeft in haar brief al aan dat opleidingscommissies een rol krijgen binnen de accreditatie, maar ook studenten centrale en decentrale raden moeten meer betrokken worden bij het gesprek over de kwaliteit van hun opleidingen. “Al jaren strijden wij voor verbetering van medezeggenschap, dit is het moment waarop de minister en instellingen zelf stappen moeten gaan zetten. We nodigen ze dan ook uit om hierover met ons in gesprek te gaan”, aldus bestuurslid Rosanne Broekhuizen.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier