Nieuws

Studenten en Tweede Kamer bezorgd over leenstelsel-investeringen

UTRECHT,
24 juni 2015

Al langer uit het ISO zorgen over de beloofde voorinvesteringen van de VH en de VSNU. Gezamenlijk beloofden deze twee koepelorganisaties 200 miljoen euro in 2015, 2016 én 2017 te investeren vooruitlopend op de opbrengsten van het leenstelsel die daarna pas komen. Expliciet waren ze er over: het zijn éxtra investeringen en studenten mogen meepraten. Het ISO vindt het idee sympathiek maar is uiterst ontevreden over de uitvoering. De betrokkenheid van studenten laat te wensen over en door gebrek aan transparantie is het één groot vraagteken of die 200 miljoen er daadwerkelijk is in 2015 en ook nog komt in de aankomende twee jaar. De Tweede Kamer deelt deze zorgen en vraagt opheldering aan de minister.

Het ISO maakte samen met het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP) een rondgang. Lidorganisaties van het ISO geven aan niet betrokken te zijn (ondanks herhaaldelijke vragen), geen lijst met investeringen te krijgen of blij gemaakt te worden met een investering die al lang gepland stond. Het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting zou de oplossing moeten zijn. Helaas krijgt het ISO veel vragen van lidorganisaties wat deze hoofdlijnen nou precies betekenen. Omdat de concrete invulling van deze maatregel op zo’n korte termijn nog zelf op de instelling ingevuld moest worden komen deze problemen nu boven tafel. Dat is zonde.

Naar aanleiding van dit bericht en eerdere zorgen van het ISO stelde Tweede Kamerleden Mohammed Mohandis (PvdA) en Carola Schouten (CU) in samenwerking met Roelof Bischop (SGP), Jasper van Dijk (SP) en Michel Rog (CDA) Kamervragen. Onder andere vraagt Mohandis naar transparantie over de voorinvesteringen en uitwerking van het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. Carola Schouten en mede ondertekenaars roepen de minister in hun vragen op met een lijst te komen waarin instellingen ook aangeven hoe zij hun medezeggenschap hebben betrokken. Het ISO gaat er van uit dat de minister de urgentie van deze zorgen inziet en het ISO en de Kamer steunt in de strijd voor daadwerkelijke kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs inclusief betrokkenheid van studenten en transparantie over investeringen.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier