Nieuws

Wat het ISO in 2014 deed: ons jaarverslag

UTRECHT,
22 juni 2015

Afgelopen vrijdag is het jaarverslag van 2014 goedgekeurd door de Algemene Vergadering van het ISO. In dit jaarverslag is te lezen wat het ISO in het jaar 2014 heeft uitgevoerd. Het was het jaar waarin het leenstelsel daadwerkelijk een feit leek te worden, ondanks een intensieve lobby, een manifestatie op het Malieveld en grote vraagtekens bij investeringen en voorlichting. Waar de voorlichting van het ministerie laat op gang kwam, liet het ISO zijn proactieve en professionele kant zien: een informatieve website met tienduizenden bezoekers en een duidelijke maar gedetailleerde flow-chart met daarin de gevolgen voor individuele studenten zorgden voor gerustgestelde ouders, decanen en (aankomend) studenten. Het ISO wist het leenstelsel niet te voorkomen. Wel dwongen we een grootschalig onderzoek naar de rechtspositie van de student af door een knelpuntennotitie te schrijven, zorgden we voor aanpassingen in de kaders voor het profileringsfonds, droegen we bij aan het realiseren van en de invulling van het instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting en wisten we een vinger in de pap te houden bij de monitoring van de gevolgen van deze stelselwijziging. Waar de grootste stelselhervorming in 30 jaar het hele jaar immens veel tijd opslokte, liet het ISO zich niet uit het veld slaan. We hebben in 2014 door de constructieve en proactieve aanpak die het ISO kenmerkt een grote bijdrage weten te leveren aan de toegankelijkheid en kwaliteit van het hoger onderwijs.

Het ISO zette docentkwaliteit weer hoog op de agenda door onder andere de docent van het jaar verkiezing, creëerde blijvende aandacht voor digitalisering en verbreedde de blik van menig persoon in het hoger onderwijsveld door het evenement DigiPlus. Het ISO zette concrete stappen in de verbetering van medezeggenschap door het opzetten van een landelijke medezeggenschapsmonitor. Voor dit onderzoek wist het ISO niet alleen financiering voor drie jaar te organiseren, ook heeft het ISO draagvlak voor dit onderzoek onder acht landelijke organisaties weten te creëren en behouden in een complex proces bij het stellen van kaders voor dit onderzoek en de eerste landelijke Dag van de Medezeggenschap.

Ondersteuning van lidorganisaties stond bij het ISO dit jaar hoog in het vaandel. Zo is het nieuwe concept ‘innovatielabs’ opgezet, een speciale website ontwikkeld voor de leden waar informatie wordt gedeeld en heeft de eerste landelijke medezeggenschapsmonitor. Voor dit onderzoek wist het ISO niet alleen financiering voor drie jaar te organiseren, ook heeft het ISO draagvlak voor dit onderzoek onder acht landelijke organisaties weten te creëren en behouden in een complex proces bij het stellen van kaders voor dit onderzoek en de eerste landelijke Dag van de Medezeggenschap.

Dit jaar heeft het ISO zijn bestaansrecht wederom bewezen. Kritisch was het ISO meerdere malen, maar nooit is afgeweken van de constructieve houding. Voor en achter de schermen was het ISO zichtbaar, waar het altijd met een frisse blik en vol met energie de discussie aanging.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier