Persbericht

Wet versterking bestuurskracht: gemiste kans

UTRECHT,
10 juli 2015

Utrecht, 10 juli 2015 – De Strategische Agenda Hoger Onderwijs van minister Bussemaker moet met studenten en docenten op de instellingen worden uitgewerkt. De vandaag gepresenteerde Wet versterking bestuurskracht had deze inspraak moeten waarborgen. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) ziet de wet als een gemiste kans: “Ondanks een landelijke oproep vanuit de politiek en studenten laat de wet kansen liggen, waardoor de positie van studenten nu onvoldoende wordt versterkt”, aldus voorzitter van het ISO Linde de Nie. De wet gaat niet ver genoeg in het versterken van medezeggenschap en opleidingscommissies en de vernieuwingen rondom de benoeming van bestuurders.

Om de positie van studenten te versterken is het van belang dat er voldoende scholing, faciliteiten en ondersteuning is voor de medezeggenschapsraden. In de wet staan geen verbeteringen op dit punt. Uit de landelijke medezeggenschapsmonitor, die het ISO heeft opgezet in overleg met verschillende partijen, blijkt dat 53% van de studentenraadsleden geen zelfbeschikking heeft op hun scholingsbudget. Bovendien geeft 33% aan te weinig juridische scholing te krijgen. Nog te vaak weten raden niet welke mogelijkheden ze wat betreft scholing en ondersteuning hebben. Dit moet anders volgens het ISO: “Er moet expliciet in de wet worden opgenomen dat medezeggenschapsraden recht hebben op juridische en financiële ondersteuning en op het zelf beslissen over hun scholingsbudget.” Op deze manier kan dit niet ter discussie staan voor het bestuur. Dit zou ook moeten gelden voor opleidingscommissies.

Om kwaliteit van dichtbij te kunnen beoordelen, vindt het ISO dat opleidingscommissies een belangrijke rol hebben om het gesprek over onderwijskwaliteit op opleidingsniveau te voeren. Deze wet verandert weinig voor de opleidingscommissies, omdat formele rechten nog steeds ontbreken. De wet voorziet nu enkel in een gesprek tussen commissie en management. De Nie: “De minister zegt dat het gesprek over kwaliteit moet plaatsvinden op de opleiding. Om dit teweeg te brengen moeten de opleidingscommissies serieus genomen worden door het bestuur. Daarom hebben opleidingscommissies formele inspraak nodig.” De Tweede Kamer heeft zich hiervoor uitgesproken met het steunen van een motie van PvdA-Kamerlid Mohandis c.s.

Naast de opleidingscommissies vindt het ISO dat de rechten van de studenten en docenten in de medezeggenschapsraden versterkt moet worden bij het maken van beleid. Dit komt nauwelijks terug in de wet ondanks dat vanuit studenten herhaaldelijk gevraagd is naar meer inspraak en democratie. Om dit te creëren vindt het ISO dat studenten in de medezeggenschapsraad bijvoorbeeld niet alleen het recht hebben om advies te geven bij het benoemen van een bestuurslid. Studenten in de medezeggenschap moeten inspraak hebben, door een student in de sollicitatiecommissie te kunnen plaatsen.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier