Nieuws

‘Cijfers geen heilige graal tijdens selectie’

UTRECHT,
01 september 2015

Afgelopen week kopte de Volkskrant dat masteropleidingen zesjesstudenten gaan weren. De rector magnificus van Universiteit Tilburg, Emile Aarts, gaf aan dat zijn instelling dit toejuicht en overweegt om selectie in te zetten. Een slechte ontwikkeling volgens het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). “Strengere eisen stellen aan afgestudeerde bachelor studenten op basis van een hoog cijfergemiddelde leidt niet tot een bewustere keuze voor een master”, aldus Linde de Nie, voorzitter van het ISO.

Cijfers niet allesbepalend

Selecteren op basis van cijfers is niet dé methode om de juiste student binnen te halen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat het zeer belangrijk is om als opleiding na te gaan waarvoor je de student wil opleiden. De Nie: “Bij het opleiden van een student telt meer dan alleen het eindcijfer. Als je al selectie toepast moet je in een selectieprocedure die bredere ontwikkeling ook terug zien.”. Het ISO is voor een bewuste studiekeuze maar instellingen moeten wel de verantwoordelijkheid nemen om studenten hier ook in te helpen. Het cijfergemiddelde als selectiecriterium is dan veel te beperkt.

Motivatie studenten

Studenten die actief zijn tijdens hun studie in commissies, verenigingen en bijbanen met als mogelijk gevolg een minder hoog cijfergemiddelde, mogen in de masterselectie niet benadeeld worden. “Deze studenten vergaren zeer waardevolle vaardigheden die goed van pas kunnen komen bij hun master, en later bij hun toetreding tot de arbeidsmarkt.” Daarom is het van belang om bij de selectie ook naar de motivatie en extra curriculaire activiteiten te kijken.

Kwaliteit bachelors

Instellingen die boven een bepaald cijfergemiddelde selecteren, ondermijnen de waarde van een bachelor diploma en dat baart het ISO zorgen. “De motivatie en interesse van een student zouden leidend moeten zijn bij de toelating tot een master, niet alleen de hoogte van cijfers”, aldus de Nie. Het is volgens het ISO van belang dat kwalitatief goed onderwijs voor alle studenten toegankelijk is, en dat dit niet alleen is weggelegd voor een selecte groep.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier