Persbericht

6.6% minder instroom HBO. Grote daling, grote drempel?

UTRECHT,
07 oktober 2015

Utrecht, 07 oktober 2015 – Dit jaar zijn er 6.6% minder studenten ingestroomd in het HBO. Deze daling is nog veel groter dan het Centraal Plan Bureau (CPB) in 2013 berekende als effect van de invoering van het leenstelsel. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is bang dat de drempel om te gaan studeren te hoog wordt voor kwetsbare groepen studenten en dat het leenstelsel samen met verhoogde toegangseisen de oorzaak zijn van de verlaagde instroom. “Hoewel het voorlopige cijfers zijn, vreest het ISO voor de kwetsbare groepen studenten. We moeten voorkomen dat een kwetsbare groep studenten structureel wordt uitgesloten van deelname aan het hoger onderwijs” aldus Linde de Nie, voorzitter van het ISO.

Het CPB berekende in 2013 dat door de invoering van een leenstelsel de instroom in het HBO met 1300 studenten zou teruglopen. Dat is ongeveer 1,5% van het totale aantal eerstejaarsstudenten. Nu blijkt echter dat de daling veel groter is, en maar liefst 6,6% betreft. De Vereniging Hogescholen (VH) legt de oorzaak voor de daling maar voor een deel bij het leenstelsel, maar het ISO wil weten of dat inderdaad zo is.

Zoals de VH eerder al aankaartte, zou de daling van de instroom verder ook te maken hebben met de verhoogde toegangseisen voor de PABO. De Nie: “Wij hebben onze twijfels over deze verklaring. Dat geldt alleen maar voor een deel van de cijfers. We roepen hogescholen op hun verantwoordelijkheid te nemen en uit te sluiten dat het leenstelsel zorgt voor het buitensluiten van bepaalde groepen studenten”.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier