Nieuws

Een gemiste kans voor betere medezeggenschap

UTRECHT,
01 oktober 2015

Vandaag sprak Simon Theeuwes, bestuurslid bij het Interstedelijk Studenten Overleg in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel ‘Versterking Bestuurskracht’. In dit wetsvoorstel wordt onder andere gesproken over hoe de positie van medezeggenschap versterkt wordt. Het ISO vindt het wetsvoorstel een gemiste kans. Een gemiste kans om de studenteninspraak te vergroten, om een echt gesprek over kwaliteit dicht bij de opleiding te laten plaatsvinden en om de medezeggenschap te professionaliseren.

Om de inspraak te krijgen waar je echt iets aan hebt, zijn drie punten die hand in hand gaan belangrijk. Ten eerste betere facilitering, ondersteuning en scholing, ten tweede sterkere rechten voor de medezeggenschap en tot slot een verbetering in de rol van opleidingscommissies. De wetgever heeft volgens het ISO een belangrijke rol in deze verbeteringen en is deze wet een uitgelezen kans.

Uiteraard is een goede cultuur ook van belang, maar een cultuur ontstaat niet zomaar. Soms heeft een cultuur een zetje nodig door duidelijke normen en richtlijnen te stellen. Daarnaast zullen de wettelijke kaders geen invloed hebben op de plekken waar het al goed geregeld is en de cultuur al goed is. Het gaat juist om de instellingen waar de cultuur niet goed is, waar studenten niet worden gehoord, niet serieus worden genomen en waar inspraak van studenten structureel wordt ondergewaardeerd. Op die plekken zijn meer rechten de juiste impuls voor een betere kwaliteitscultuur.

Lees hier de volledige inbreng van het ISO.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier