Persbericht

Behoud OV-studentenkaart cruciaal voor toegankelijk hoger onderwijs

UTRECHT,
17 december 2015

De OV-studentenkaart moet in haar huidige vorm behouden blijven, dat is de belangrijkste aanbeveling van de Taskforce ‘Beter Benutten’. In de Taskforce hebben studentenorganisaties, ministeries en vervoerders gesproken over het beter benutten van het OV, waardoor in 2025 200 miljoen euro bespaard kan worden. De Taskforce heeft onder andere onderzocht of het mogelijk is om de spits te mijden door meer digitalisering in het onderwijs of door korte ritten te vervangen door de fiets.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) zijn tevreden dat de Taskforce erkent dat de OV-studentenkaart in haar huidige vorm behouden moet blijven. Na de invoering van het leenstelsel is de OV-studentenkaart van cruciaal belang voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Uit het CBS rapport blijkt dat een groot deel van de jongeren tussen 17-22 jaar thuis is blijven wonen in 2015. Er zijn 15% minder jongeren verhuisd voor hun studie dan in 2014. Linde de Nie, voorzitter van het ISO: “Stel je voor dat nu ook het reizen wordt ingeperkt. De OV-studentenkaart is een absolute voorwaarde om de toegankelijkheid van het Nederlandse hoger onderwijs te waarborgen.” LSVb voorzitter Stefan Wirken vult aan: “De studenten-OV moet behouden blijven. We zullen ons altijd verzetten tegen verdere bezuinigingen die studenten ontmoedigen om te gaan studeren op de plek die zij willen.”

De studentenorganisaties vinden verder dat de kwaliteit van onderwijs altijd voorop moet staan bij het bedenken van maatregelen om op de uitgaven van de OV-studentenkaart te besparen. Wirken: “Onderwijskwaliteit moet centraal blijven staan bij het beter benutten van de OV-studentenkaart, niet de bezuinigingen.”

Het is nu aan studentenbonden en medezeggenschapsorganisaties om in de regio’s samen met onderwijsinstellingen, vervoerders en lokale overheden, concrete maatregelen te bespreken om het openbaar vervoer en onderwijsfaciliteiten aldaar beter te benutten. Om het betrekken van studenten mogelijk te maken is het noodzakelijk dat ook de onderwijsinstellingen verantwoordelijkheid nemen voor het beter benutten van de OV-studentenkaart. De Nie: “Het wordt tijd dat ook instellingen meedenken om het studenten-OV op de lange termijn veilig te stellen. Keuzevrijheid en toegankelijkheid zijn ook voor hen van groot belang.”

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier