Persbericht

Jongerenpartijen CDA en CU en studentenorganisaties doen oproep voor invloed studenten bij benoeming bestuurders

UTRECHT,
03 februari 2016

DEN HAAG, 3 februari 2016 – Vanochtend is in de Tweede Kamer de tweede termijn van het debat over de ‘Wet versterking Bestuurskracht’. Een aantal belangrijke veranderingen staan of vallen bij de steun van het CDA en de ChristenUnie. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke studentenvakbond (LSVb) doen daarom samen met het CDJA en Perspectief, de twee politieke jongerenorganisaties gelieerd aan het CDA en de ChristenUnie, een dringende oproep voor een hoger onderwijsmodel waarin studenten centraler staan. Voor de organisaties is het van groot belang dat er binnen het hoger onderwijs beter wordt geluisterd naar studenten: zo moeten studenten invloed krijgen op de benoemingen van bestuurders.

 “Het CDA en de ChristenUnie hebben vandaag de kans om studenten meer mogelijkheden te geven mee te beslissen over de kwaliteit van hun eigen onderwijs. Door invoering van het sociaal leenstelsel steken studenten zich in torenhoge studieschulden voor een studie of tweede opleiding. Het minste wat daar tegenover kan staan zijn sterke studenten- en universiteitsraden die toetsen of de kwaliteit van de onderwijsinstelling goed is. Wij hopen dat het CDA en de ChristenUnie dit ook inzien zich vanmiddag scharen achter de de voorstellen die studenten een grotere rol geven,” aldus Julius Terpstra, voorzitter van het CDJA.

Om de medezeggenschap goed te laten functioneren is het verder van belang dat zij toegang krijgen tot de informatie die ze nodig achten. Het CDJA en Perspectief steunen daarom het amendement van GroenLinks en de PvdA over het versterken van de informatiepositie van de medezeggenschap. Voorzitter van Perspectief, Erik-Jan Hakvoort: “Een medezeggenschapsraad kan momenteel al wel informatie opvragen, maar in de praktijk blijkt het lastig om ook echt alle benodigde informatie tijdig en volledig van bestuurders te ontvangen. Dit informatierecht repareert dat.”

Een andere manier om meer transparantie te creëren is door studenten bestuurders te laten adviseren op het niveau van faculteitsbesturen en Colleges van Bestuur. De studentenassessor is daarvoor bij faculteiten op universiteiten een goed en beproefd middel. Het voorstel stelt het invoeren van een studentenassessor niet verplicht, maar geeft hiervoor wel de wettelijke mogelijkheden. Er zijn namelijk ook medezeggenschapsraden die hier geen behoefte aan hebben, omdat ze zelf voldoende worden betrokken en de benodigde informatie al krijgen. Simon Theeuwes, bestuurslid van het ISO: “Met name op het niveau van faculteiten of domeinen in het hbo is de invoering van de assessor een grote verbeterslag voor de positie van de medezeggenschap.”

Als laatste vinden de organisaties het ook van belang dat studenten worden betrokken bij het benoemen van een bestuurder. Het CDA en de ChristenUnie stellen al voor om een docent in de benoemingsadviescommissie te laten plaatsnemen. Het ISO, de LSVb, CDJA en Perspectief gaan nog een stap verder en eisen dat er ook een student in de sollicitatiecommissie zitting moet nemen. Op die manier zal er ook onder studenten meer draagvlak worden gecreëerd bij het benoemen van een bestuurder. Stefan Wirken, voorzitter van de LSVb: “Studenten moeten niet alleen aan het begin en het einde worden betrokken bij een selectieprocedure, maar juist ook tijdens het proces.”

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier