Persbericht

Opleidingen vertellen studiekiezers vaak niet het hele verhaal

UTRECHT,
11 april 2016

Utrecht, 11 april – Studiekiezers moeten zich voor 1 mei aanmelden voor een opleiding bij een hogeschool of universiteit. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft een steekproef gedaan uit de 45 grootste opleidingen in het hbo en wo om te zien hoe zij studiekiezers voorlichten over de studie en bijbehorende toekomstperspectieven. Uit de inventarisatie blijkt dat opleidingen te vaak niet het hele verhaal vertellen. Informatie uit de studiebijsluiter (‘Studie in Cijfers’) is bij ongeveer een kwart van de 45 onderzochte opleidingen überhaupt niet goed vindbaar op de website. Daarnaast is de informatie op de website van de opleiding vaak erg rooskleurig en in sommige gevallen zelfs onjuist. “Het is in ieders belang dat studenten bewust en goed geïnformeerd aan een opleiding beginnen. Daarom mogen we best van opleidingen verwachten dat zij hun informatievoorziening op orde hebben. Zeker nu op dit moment duizenden scholieren een studiekeuze maken” zegt Linde de Nie, voorzitter van het ISO.

Voor de steekproef zijn de websites van de tien grootste hbo en tien grootste wo opleidingen bekeken. Daarnaast is ook bij 25 andere grote opleidingen de informatie gecontroleerd. Bij ruim een kwart was de studiebijsluiter niet of nauwelijks vindbaar. De studiebijsluiter is bedoeld om een eerlijk beeld van een opleiding te geven. Dit wordt gedaan door statistieken over studenttevredenheid, het aantal eerstejaars, slagingspercentages en de arbeidsmarktperspectieven overzichtelijk te maken. Deze informatie helpt studiekiezers opleidingen objectief te vergelijken. “Wij vinden dat iedere instelling deze informatie duidelijk en goed vindbaar op de website moet hebben staan. Wij roepen alle instellingen op om direct actie te ondernemen als dit nu niet het geval is” aldus de Nie.

Daarnaast blijkt dat de informatie op de websites van opleidingen in veel gevallen een rooskleurig beeld wordt gegeven. Zo beschrijven de meeste opleidingen wat voor verschillende banen mogelijk zijn, maar geven ze nauwelijks informatie over concrete baankansen. De Nie: “De websites worden hierdoor al snel verkooppraatjes, waardoor studenten niet het hele verhaal kennen.” Volgens het ISO moeten studenten vooral een bewuste studiekeuze kunnen maken. De Nie: “Opleidingen hebben een grote verantwoordelijkheid om met goede informatie te komen die een bewuste keuze stimuleert. We zien dat sommige opleidingen dit ook proberen te doen, maar helaas lang niet overal. Het is nog drie weken tot de aanmelddeadline dus ik hoop dat dit signaal serieus wordt opgepakt.”

Klik hier om de gegevens van de inventarisatie in te zien (PDF).

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier