Persbericht

Tweede Kamer omarmt ISO-voorstel over toekomstperspectief opleidingen

UTRECHT,
05 april 2016

Utrecht, 5 april 2016 – Vanmiddag waren de stemmingen naar aanleiding van het debat over arbeidsmarktkansen en toegankelijkheid van het hoger onderwijs in de Tweede Kamer. Het Interstedelijk Studenten Overleg heeft in aanloop naar het debat een voorstel gepresenteerd voor een structurele toets voor de macrodoelmatigheid van bestaande opleidingen in het hoger onderwijs. Een motie van Pieter Duisenberg (VVD) en Paul van Meenen (D66) over het ISO-voorstel macrodoelmatigheid is door de Tweede Kamer en de minister overgenomen. ISO-voorzitter Linde de Nie: “Er zijn opleidingen die willens en wetens te veel studenten lokken met te mooie toekomstperspectieven. Opleidingen worden nu niet aan hun beloftes gehouden. Deze motie brengt daar verandering in.”

Toekomstperspectief studenten behoeft meer aandacht
Een op de vijf hbo-studenten geeft aan ontevreden te zijn over hoe de opleiding hen voorbereidt op de arbeidsmarkt en 32% van de alumni oordeelt hier neutraal over. In het wo is een kwart van de huidige studenten op dit punt ontevreden, en maar iets meer dan een derde tevreden. Duizenden studenten geven dus aan dat ze beter willen worden voorbereid op de arbeidsmarkt. De Nie: “Om studenten beter klaar te stomen voor hun toekomst is er een maatregel nodig die opleidingen dwingt samen met docenten en studenten na te denken over de aansluiting op de arbeidsmarkt en maatschappij. Daar zet ons voorstel op in.”

Opleidingen moeten vraag beantwoorden: waartoe leiden we op?
Opleidingen moeten zichzelf de vraag stellen: waartoe leiden wij op? De Nie: “Dat betekent niet dat studies die het niet goed doen per direct gesloten worden, maar wel dat opleidingen aan zet zijn om deze vraag te beantwoorden en eventuele problemen op te lossen. Uiteraard in overleg met studenten, docenten en alumni.” Het ISO-voorstel helpt om de balans tussen rendement en kwaliteit te herstellen in het hoger onderwijssysteem. De Nie legt uit: “Voor opleidingen zijn er wel rendementsprikkels – omdat ze bekostigd worden per student, studiepunt en diploma – maar er ontbreekt een duidelijke consequentie wanneer er veel meer studenten worden toegelaten dan een opleiding of arbeidsmarkt aan kan.”

Maatschappelijke waarde telt mee
Omdat het hoger onderwijs niet alleen gericht is op het vinden van een baan pleit het ISO ook voor het meewegen van het maatschappelijk belang van een opleiding. Want juist studies zoals de kleine talen en filosofie zijn van enorme waarde voor onze maatschappij. Het ISO pleit dan ook niet voor het direct schrappen van zogenaamde ‘pretstudies’. De Nie: “We distantiëren ons van dat soort kwalificaties en uitspraken. Ons voorstel heeft geen directe gevolgen voor de vrije studiekeuze van studenten. Alleen als opleidingen het nalaten om veranderingen door te voeren, moet de minister ingrijpen. We gaan nu met OCW en onze achterban in gesprek over de details en we zullen daar in de uitwerking op toezien. Het belang van studenten en studiekiezers staat voorop.”

Erratum (7-04-2016)
Per abuis zijn in een eerdere versie van dit persbericht foutieve cijfers gebruikt over de tevredenheid van afgestudeerden over de voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier