Nieuws

Studiekeuzecheck verdient betere invulling

UTRECHT,
04 mei 2016

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) lanceert vandaag het onderzoek ‘Dichterbij de laatste stap’ waarin het studentperspectief op de studiekeuzecheck (SKC) in beeld wordt gebracht. Op basis van het onderzoek concludeert het ISO dat de SKC verbeterd moet worden.

“Iedereen wint bij een goede studiekeuze; studenten, docenten en de instellingen. De tijd is rijp om de studiekeuzecheck overal op niveau te krijgen zodat deze echt bijdraagt aan de juiste student op de juiste plek”, aldus ISO-voorzitter Linde de Nie.

Vind het onderzoek hier

De SKC is in 2014 ingevoerd met het doel om een goede studiekeuze te bevorderen, en is ook wel bekend onder de term matching. Alle opleidingen in het hoger onderwijs zijn wettelijk verplicht om een vorm van studiekeuzecheck aan te bieden. Voor het onderzoek is een vragenlijst uitgezet onder ruim 400 studenten en zijn er focusgroepen georganiseerd met eerstejaarsstudenten. Ook zijn er interviews afgenomen met diverse beleidsmedewerkers en studieadviseurs.

Te veel studenten ervaren studiekeuzecheck als eenrichtingsverkeer
Uit het onderzoek blijkt dat nog te veel studenten de SKC ervaren als een verplichting in plaats van een recht. De Nie: “Niet alleen de opleiding checkt de student, ook de student moet kunnen checken of de opleiding passend is. We moeten echt weg van dit eenrichtingsverkeer.” Door de manier waarop de SKC op dit moment wordt ingevuld, en de mate waarin instellingen hier serieus werk van maken, zien studenten de SKC nog in onvoldoende mate als een serieus hulpmiddel voor de studiekeuze. Het ISO pleit er daarom al jaren voor om de SKC het sluitstuk te laten zijn van de Loopbaan Oriëntatie (LOB) op de middelbare school.

Meest gebruikte vorm van SKC wordt minste beoordeeld
Opvallend is dat verreweg het meest gebruikte instrument, namelijk de (online) vragenlijst, door studenten het minst goed wordt beoordeeld. Studenten twijfelen aan het nut hiervan en missen een persoonlijke benadering. Daarom geven zij de voorkeur aan face-to-face contact, om zo ook een beter beeld te krijgen van een opleiding. De Nie: “De studiekeuzecheck vormt vaak het eerste echte contact met medestudenten en docenten. Dit is een belangrijk moment om studenten aan hun opleiding te binden. Persoonlijk contact is wat ons betreft echt een minimum, alleen een vragenlijst is een tekortkoming.”

Kamerlid Mohandis (PvdA) wil kijken naar wettelijke kaders
Ook PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis vindt dat de studiekeuzecheck beter moet en wil met voorstellen komen. “Studenten moeten kunnen rekenen op de beste aansluiting tussen middelbare school en het hoger onderwijs. We moeten de grote uitval in het hoger onderwijs tegen gaan. Een serieuze studiekeuzecheck is daarvoor belangrijk en helpt studenten, daarom moeten we desnoods de wet aanscherpen en minimumeisen formuleren. Samen met het ISO en andere partijen wil ik de komende maanden voorstellen doen”, aldus Mohandis.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier