Publicatie

Onderzoek docentkwaliteit: Goed onderwijs begint bij de docent

UTRECHT,
17 juni 2016

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft in het onderzoek ‘Goed onderwijs begint bij de docent’ het studentperspectief op docentkwaliteit uiteengezet. In het onderzoek is ten eerste een beschrijving gedaan over de huidige situatie van de kwaliteit van docenten in het hoger onderwijs. Ten tweede is uiteengezet welke aspecten studenten belangrijk vinden als het gaat om docentkwaliteit in het hoger onderwijs. Tot slot doet het ISO aanbevelingen om de docentkwaliteit op hogescholen en universiteiten te verbeteren. Klik hier voor het onderzoek.

Vanuit het studentenperspectief wordt een aantal belangrijke factoren genoemd die een docent in het hoger onderwijs kwalitatief goed maken. Studenten noemen inspireren, didactiek, feedback, afwisseling, beheersing van de Engelse taal, innovatie, digitalisering en het opleiden van docenten als belangrijke factoren. Ook wordt er door studenten specifiek onderscheid gemaakt tussen hogescholen en universiteiten. Voor hogescholen geldt praktijkervaring als belangrijk criterium voor docentkwaliteit, voor universiteiten de balans tussen onderzoek en onderwijs.

Daarnaast worden aanbevelingen gedaan om te investeren in een viertal thema’s als het gaat om docentkwaliteit in het hoger onderwijs:

  • Didactische basisvaardigheden: er moet landelijk een eenduidig en verplicht basiskwalificatietraject komen zodat elke docent dezelfde vaardigheden beheerst, zoals didactiek en het gebruik van digitale middelen;
  • Docentprofessionalisering: er dient geïnvesteerd te worden in het continu ontwikkelen van docenten middels professionaliseringstrajecten;
  • Niet alleen mastergraad op hogescholen: er moet niet te zwaar getrokken worden aan de mastergraad. Docentkwaliteit wordt niet bepaald door het opleidingsniveau;
  • Onderwijscarrière op universiteiten: er moeten financiële prikkels en nationale erkenning komen om zo de verhouding tussen onderzoek en onderwijs meer in balans te brengen.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier