Nieuws

Reactie Jet Bussemaker op onderzoek: ‘Promovendus als docent’

UTRECHT,
10 juni 2016

De minister van OCW, Jet Bussemaker, heeft afgelopen vrijdag (3 juni) gereageerd op de resultaten van de survey die het PNN en het ISO in maart van dit jaar samen hebben uitgevoerd onder promovendi in Nederland. Met deze survey zijn de ervaringen met lesgeven in het promotietraject bij Nederlandse promovendi onderzocht. De resultaten laten onder andere zien dat bijna de helft van de ondervraagde promovendi niet tevreden is met de begeleiding die ze hebben gekregen voor en tijdens het lesgeven. Daarnaast besteedt maar liefst 70% van de promovendi meer tijd aan lesgeven dan waar zij voor zijn aangesteld. Het PNN en het ISO pleiten er gezamenlijk voor universiteiten te verplichten professionele begeleiding aan haar promovendi aan te bieden zodat zij goed voorbereid onderwijs kunnen geven.

In haar brief laat minister Bussemaker weten dat ze het rapport van het PNN en het ISO ‘een belangrijk signaal’ vindt ‘dat door de universiteiten zeer serieus moet worden genomen’. Ook onderschrijft ze dat een goede begeleiding en genoeg tijd voor een gedegen voorbereiding essentieel zijn voor promovendi om goed te kunnen lesgeven. Daarnaast noemt ze dat het behalen van een onderwijscertificaat – de BKO – past in het streven naar een betere aansluiting van promovendi op de arbeidsmarkt.

Minister Bussemaker spoort de universiteiten aan om het thema docentprofessionalisering verder op te pakken. Zij laat weten dat onderwijs een kerntaak is van universiteiten en zij het aan hun studenten verplicht zijn om goed onderwijs te verzorgen. Daarnaast zijn universiteiten verantwoordelijk voor een gedegen begeleiding van al haar docenten. De minister laat het aan de universiteiten  om verder structureel beleid op het gebied van onderwijs en docentschap te voeren. Het PNN en het ISO zijn blij dat de minister het onderzoek serieus neemt, en hopen dat zij de universiteiten actief stimuleert haar reactie om te zetten in structurele stappen die de kwaliteit van universitair onderwijs en docentschap zullen verbeteren.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier