Nieuws, Publicatie

Veel onduidelijk omtrent ´hoofdlijnen begroting´

UTRECHT,
08 juni 2016

Per 1 september 2015 hebben medezeggenschapsraden aan universiteiten en hogescholen formeel instemmingsrecht gekregen op de hoofdlijnen van de begroting van hun instelling. Met de komst van het leenstelsel moeten studenten een grotere financiële bijdrage leveren aan hun onderwijs. Door de medezeggenschap instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting van hun instelling te geven, beoogt deze wet de inspraak van studenten aan hun instelling te vergroten. Uit een inventarisatie van het ISO onder 21 medezeggenschapsraden is echter gebleken dat er nog grote verschillen bestaan omtrent de uitvoering van deze nieuwe regeling.

Met name deze ´hoofdlijnen´ lijken problematisch:  voor bijna de helft (48%) van de ondervraagde medezeggenschapsraden is het niet duidelijk wat er onder de hoofdlijnen valt. Doordat de minister de uitwerking van de wet aan de instellingen zelf heeft overgelaten, is het voor veel medezeggenschapsraden nog onduidelijk waarover zij wel of niet instemmingsrecht hebben. Opvallend hierbij is ook dat hierover per instelling grote verschillen ontstaan: op de Universiteit van Amsterdam woedde dit najaar nog discussie of het allocatiemodel (het interne verdeelmodel) wel of geen hoofdlijn van de begroting was, terwijl een kilometer verderop de medezeggenschap op de Hogeschool van Amsterdam instemmingsrecht op de volledige begroting heeft (zij kunnen nog vragen stellen over het aantal aangeschafte potloden). Op de Universiteit Utrecht worden hoofdlijnen niet gedefinieerd in onderwerpen, maar eerder in bedragen; enkel veranderingen van 3 miljoen per 3 jaar of wijzigingen van meer dan 1 miljoen per begrotingspost ten opzichte van de kaderbrief worden voorgelegd aan de medezeggenschap.

Ook wat betreft de leesbaarheid van de begroting, de status van de voorinvesteringen en de aanwezige scholing ziet het ISO duidelijke verschillen per instelling en kansen voor verbetering. Zeker aangezien een derde (33%) van de ondervraagde raden aangaven niet tevreden te zijn. Om het beoogde resultaat met deze wet te behalen, lijkt meer duidelijk over de hoofdlijnen wenselijk. Het ISO roept de betrokken partijen op nader onderzoek te doen naar de grote verschillen tussen instellingen. Om vervolgens samen in gesprek te gaan en zo te kijken hoe de uitvoering van deze wet verbeterd kan worden. Op deze manier is er voor alle instellingen duidelijkheid over wat er onder hoofdlijnen van de begroting wordt verstaan, maar mogen instellingen altijd meer doen om de medezeggenschap intensiever te betrekken bij hun beleid.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier