Nieuws

Inkomenspositie van studenten

UTRECHT,
26 augustus 2016

In deze analyse wordt ingegaan op de inkomsten en uitgaven van studenten. Deze analyse is bedoeld als achtergrondmateriaal bij het gesprek dat ISO en LSVb op vrijdag 2 augustus 2002 met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voerde.

Samenvatting: Studenten hebben meer uitgaven dan bijstandsgerechtigden, toch krijgen zij minder beurs dan bijstandsgerechtigden. Als men kijkt naar ontwikkelingen n de hoogte van de studiebeurs, dan blijkt dat de stijging van de basisbeurs ver achter blijft op de aanvullende beurs en het leengedeelte. Uit onderzoek van het ISO naar de uitgaven van uitwonende studenten blijkt dat de kamerhuur ver boven de richtlijn van het NIBUD ligt.

Conclusie: De financiële positie van studenten is de afgelopen tijd verslechterd doordat zij niet of minder profijt hebben van her indexaties en subsidies of financiële constructies. Dit moet volgens het ISO bijgesteld worden en doet daarvoor enkele aanbevelingen.

Aanbevelingen: Het ISO doet een aantal aanbevelingen: verhoog het normbudget; maak een splitsing in kosten voor levensonderhoud; trek de scheve groei van de basisbeurs en aanvullende beurs ten opzichte van de lening moet recht; Indexeer het normbudget ieder jaar aan de hand van een zogenaamde ‘studentenindex’; Indexeer, een maal extra, de bedragen met betrekking tot het inkomen van de ouders; Pas de berekening van de ouderlijke bijdrage aan op het nieuwe belastingstelsel; Pas de regelingen voor huursubsidie aan voor studenten.

Het onderzoek naar de koopkracht van studenten in 2017 is hier te vinden.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier