Persbericht

Drie op de tien docenten ongekwalificeerd voor de klas

UTRECHT,
05 september 2016

Utrecht, 5 september 2016 – Minstens drie op de tien docenten aan de universiteit staan ongekwalificeerd voor de collegezaal. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Daarnaast zijn er grote verschillen tussen universiteiten wat betreft het percentage docenten met een Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO), de minimale certificering voor een docent op de universiteit.Over hogescholen zijn geen cijfers bekend. Vandaag, tijdens de opening van het academisch jaar, pleit het ISO voor een verplichting van het BKO als absoluut minimum, maar ook voor continue scholing na het behalen van deze certificering. Voorzitter Jan Sinnige: ‘Een student moet ervan op aan kunnen dat de docent voor de klas gekwalificeerd is. Om les te geven op de basisschool is vier jaar scholing vereist, terwijl op universiteiten docenten zonder enige opleiding tot lesgeven voor de klas staan.’

De inventarisatie van het ISO laat zien dat het percentage docenten dat een BKO heeft per universiteit sterk uiteenloopt. Deze cijfers zijn gebaseerd op de jaarverslagen van universiteiten. Sinnige: ‘In werkelijkheid isPercentage BKO's het probleem nog groter. Er staan namelijk ook veel promovendi en student-assistenten voor de klas. Bij die groep ligt het percentage naar verwachting nog veel lager. We zien dat het percentage BKO’s gestegen is en dat is een positieve trend. Nu is het tijd voor de volgende stap.’

Ook wordt opgemerkt dat deze cijfers zorgelijk zijn in het licht van eerder onderzoek van het ISO in samenwerking met Promovendi Netwerk Nederland (PNN). Daaruit blijkt dat promovendi zich onvoldoende voorbereid voelen op hun lesgeeftaak. Sinnige: ‘Lesgeven is een serieuze zaak. Een kwalificatie en volwaardige opleiding is daarbij het absolute minimum.’

Landelijke normen
Ander onderzoek toont aan dat slechts zeventig procent van de studenten op de universiteit tevreden is over docenten. Op hogescholen ligt dit percentage lager: daar geeft maar ongeveer zestig procent aan tevreden te zijn over docenten. ‘Duizenden studenten zijn ontevreden over hoe zij les krijgen. Er zijn serieuze maatregelen nodig om de kwaliteit van docenten voor eens en voor altijd op orde te krijgen,’ aldus Sinnige. Daarom wil het ISO landelijke normen voor de kwalificatie van docenten. Daarnaast moet een kwalificatie verplicht worden en de vrijblijvendheid voorbijgaan.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier