Persbericht

Studentenpsychologen: zeer gewaardeerd, onvoldoende gefaciliteerd

UTRECHT,
21 oktober 2016

Utrecht, 21 oktober 2016 – Studentenpsychologen op hogescholen en universiteiten worden gewaardeerd, maar onvoldoende gefaciliteerd. Dit concluderen het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de sectie studentenpsychologen van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Zij deden onderzoek naar de toegankelijkheid en bereikbaarheid van studentenpsychologen in het hoger onderwijs. De druk op studenten neemt toe door rendementsmaatregelen als het bindend studieadvies, de afschaffing van de basisbeurs en verdringing op de arbeidsmarkt. ISO-Voorzitter Jan Sinnige: ‘Als een student onder al die druk bezwijkt, moet hij kunnen rekenen op professionele begeleiding. Daartoe moeten studentenpsychologen geëquipeerd worden.’

De informatievoorziening bij hogescholen blijft sterk achter ten opzichte van universiteiten, zo blijkt verder uit het rapport. De psychologen zijn vaak moeilijk te vinden en de wachttijden zijn soms erg lang (tot wel drie maanden). Sinnige: ‘Het is belangrijk goed voor studenten te zorgen. Een laagdrempelig bereikbare studentpsycholoog is daarin onontbeerlijk.’

Onvoldoende capaciteit

De sectie Studentenpsychologen van het NIP signaleert ook dat bij een aantal onderwijsinstellingen studentenpsychologen te weinig tijd en middelen krijgen om een student volledig te kunnen helpen. Instellingen zijn wellicht terughoudend in het investeren in deze begeleiding, omdat dit niet direct bijdraagt aan onderwijs en onderzoek. Voorzitter van de sectie Studentenpsychologen van het NIP Jeanette van Rees: ‘Studentenpsychologen zijn een studentenvoorziening en geen luxe’

Keuzevrijheid kan leiden tot stress

Dat studenten veel meer vrijheid hebben gekregen is volgens de twee organisaties een goede zaak. Studenten moeten namelijk de kans krijgen om een onderscheidend diploma te halen. Toch heeft die keuzevrijheid ook een keerzijde. Sinnige: ‘Keuzevrijheid kan leiden tot keuzestress. Als dat aan de orde is, moet de stap naar de psycholoog eenvoudig zijn, zonder beren op de weg.’

Klik hier om het volledige onderzoek te lezen

 

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier