Nieuws

ISO lanceert handvatten voor reglementen opleidingscommissies

UTRECHT,
04 november 2016

Amersfoort, 4 november – Met de instemming van de Wet Versterking Bestuurskracht (Wvb) hebben opleidingscommissie meer rechten gekregen. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) vindt het belangrijk dat instellingen anticiperen op deze verschuiving in het zwaartepunt van medezeggenschap en wil een handreiking doen aan instellingen. Hiertoe presenteren zij een document met handvatten voor opleidingscommissies. ISO-voorzitter Jan Sinnige: ‘Nu de wet kansen biedt aan studenten en docenten om mee te beslissen over de toekomst van hun eigen opleiding, moeten we deze kans met beide handen aangrijpen’

Eerder dit jaar is de Wet Versterking Bestuurskracht goedgekeurd door de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Deze wet zorgt er voor dat opleidingscommissies (OC’s) een formeel medezeggenschapsorgaan worden, met verkiezingen en instemmingsrechtenDaarom publiceert het ISO op de werkconferentie Opleidingscommissies van de Inspectie van het Onderwijs een handreiking voor opleidingscommissies om “bindende spelregels” op te stellen, welke in lijn zijn met de veranderde wet- en regelgeving.  Vanaf september 2017 is het verplicht om een dergelijke spelregels te hebben opgesteld in een huishoudelijk reglement. Sinnige: ‘Zo helpen we opleidingscommissies in het hoger onderwijs klaar te staan voor de start, zodat ze hun pas verkregen tanden meteen in het opleidingsbeleid kunnen zetten.’

Verder heeft het ISO als adviserend lid bijgedragen aan het onderzoek naar Opleidingscommissies van de Inspectie van het Onderwijs en zal zij samen met lidorganisaties trainingen voor OC’s op de instellingen gaan organiseren.

Lees de Handvatten hier.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier