Persbericht

CDA-jongeren en Studentenorganisaties: “Stop hogere boete bij te laat opzeggen ov-studentenkaart”

UTRECHT,
20 december 2016

Utrecht, 19 december – Een hogere OV-boete is onacceptabel zolang het OV-systeem niet verbeterd wordt, zo stellen studentenorganisaties ISO en LSVb, samen met het CDJA, de jongerenorganisatie van het CDA. CDJA-bestuurslid Klaas Valkering: “De schuld wordt nu bij de student gelegd, terwijl het systeem nog vol gaten zit. Dat is de omgekeerde wereld.”

Momenteel is de boete voor het te laat stopzetten van het studentenreisproduct €97 per halve maand. In het nieuwe voorstel gaat die prijs omhoog naar €150 per halve kalendermaand, na een kleine verlaging in de eerste maand. ISO-voorzitter Jan Sinnige: “Hiermee slaat men de plank volledig mis. Studenten moeten nog steeds naar een NS-automaat om hun product eraf te halen en worden slecht geïnformeerd over wanneer dat moet. Dan is het dus zaak om de OV-kaart te verbeteren, niet studenten te straffen.”

Ongeveer de helft van de studenten vergeet zijn abonnement stop te zetten, waardoor er in 2014 en 2015 voor ruim 56 miljoen euro aan boetes werd geïnd. Uit onderzoek van ResearchNed in opdracht van het ministerie van OCW blijkt dat de gebrekkige informatievoorziening richting de studenten de hoofdreden is waarom zij vergeten hun abonnement stop te zetten. Slecht 10% van de studenten zou expres zijn abonnement aan laten staan om zo goedkoper te kunnen blijven reizen. LSVb-voorzitter Jarmo Berkhout: “Het systeem dat we nu hebben klopt van geen kant. Om dan de boetes te gaan verhogen zonder eerst fatsoenlijke informatievoorziening te regelen is volslagen idioot. Anders worden een grote groep studenten benadeeld zonder dat het echte probleem wordt aangepakt.”

De fraude die gepleegd wordt met het studentenreisproduct is een probleem, zo erkennen de organisaties. Ze wijzen ze op de andere manieren om dit tegen te gaan, zoals het automatisch stopzetten van de OV-kaart en een getrapt systeem. In het huidige voorstel zit één trap en dat is volgens de organisaties niet genoeg. Sinnige: “In deze vorm straf je alsnog de studenten die slecht geïnformeerd zijn en geen kwade bedoelingen hebben.”

Dinsdag 20 december stemt de Tweede Kamer over de voorgenomen verhoging van de boete. Het ISO, de LSVb en het CDJA roepen de Tweede Kamer op af te zien van een verhoging en in plaats daarvan alternatieve mogelijkheden te laten onderzoeken om misbruik van de ov-studentenkaart tegen te gaan.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier