Nieuws

ISO roept politieke partijen op tot bevriezing collegegeld

UTRECHT,
17 januari 2017

Studenten kunnen steeds minder kopen van hun geld. Door het wegvallen van de basisbeurs worden studenten in mindere mate gecompenseerd voor jaarlijkse kostenstijgingen: de rekening komt wederom bij de student komt te liggen. Het ISO roept daarom op studenten duidelijkheid te geven over de kosten van hun studie en het collegegeld bij de start van hun studie te bevriezen. ISO-voorzitter Jan Sinnige: ‘Als je krant steeds duurder wordt, kun je besluiten hem niet meer te kopen. Hoewel het collegegeld steeds blijft stijgen, kun je niet tussentijds besluiten een ander tarief te betalen of te stoppen.’

De lonen van werknemers in Nederland stijgen daarom, over het algemeen, ieder jaar. Dit betekent dat onderwijsinstellingen dat ook doen voor hun personeel. Een manier om de onderwijsinstellingen te compenseren voor de toegenomen kosten, is door middel van de stijging van het collegegeld. Op deze manier zijn de werknemers en onderwijsinstellingen gecompenseerd voor de stijgende kosten. Voor studenten vindt die compensatie niet meer plaats. De indexering van het collegegeld gaat momenteel op basis van de consumentenprijsindex (CPI). Deze index geeft een goede weergave van de stijging van prijzen van producten in het gemiddelde winkelmandje van de gemiddelde consument in Nederland.

Stijging collegegeld

De student werd voorheen gecompenseerd voor deze jaarlijkse kostenstijgingen, zoals te zien in de grafiek hierboven, door indexatie van zowel de basisbeurs als de aanvullende beurs. Echter, sinds de inwerkingtreding van de Wet Studievoorschot is de basisbeurs komen te vervallen. Hierdoor is de compenserende functie van inflatie voor alle studenten sterk ingedamd. De groei van wettelijk collegegeld moet daardoor een halt toe worden geroepen. Er is momenteel geen mechanisme meer aan de inkomstenkant van studenten die kan compenseren voor deze grillige kostenstijgingen. Het gevolg werd wederom duidelijk door cijfers van het CBS, waaruit blijkt dat er weer minder studenten op kamers zijn gegaan.

Daarom roept het ISO het collegegeld te bevriezen voor ieder cohort studenten, bij de start van hun studie. Op deze manier krijgen studenten duidelijkheid over de kosten van hun studie, opdat dat ze significant minder oneerlijke en onvoorspelbare prijsstijgingen te verwerken krijgen. Het ISO roept politieke partijen op deze maatregel over te nemen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier