Nieuws

ISO publiceert Request for Information (RFI) voor monitor medezeggenschap

UTRECHT,
13 februari 2017

De stuurgroep van de medezeggenschapsmonitor is op zoek naar een onderzoeksbureau voor de uitvoering van de derde monitor vanaf komende zomer. Met de vandaag gepubliceerde Request for Information hebben onderzoeksbureaus alle informatie om een inzending te doen. Als vertegenwoordiger van studenten heeft het ISO samen met LOVUM, VMH, LSVb, VH, VSNU, LOF & SOM zitting in de stuurgroep. 

Meten van de kwaliteit van het  “goede gesprek” gevoerd door de centrale en facultaire medezeggenschapsraden

In 2015 werd de medezeggenschapsmonitor voor het eerst en in 2016 voor de tweede keer uitgevoerd. De resultaten van deze monitor zijn gebundeld in de landelijke ‘monitor medezeggenschap hogescholen en universiteiten’. Het ISO publiceerde samen met de Vereniging van Universiteiten (VSNU), Vereniging van Hogescholen (VH), de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), Landelijk Overleg Voorzitters Universitaire Medezeggenschapsorganen (LOVUM), Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen (VMH), Landelijk Overleg Fracties en Studenten Overleg Medezeggenschap (LOF en SOM) de eerste monitor op woensdag 17 juni 2015 op de Dag van de Medezeggenschap. Op 8 juni 2016 werd de tweede editie van de Medezeggenschapsmonitor gepresenteerd op de tweede Dag van de Medezeggenschap. Minister Bussemaker gaf o.a. in het debat over de Wet Versterking Bestuurskracht in de Eerste Kamer aan enthousiast te zijn over de medezeggenschapsmonitor en in overleg te treden met studentenorganisaties over de voortzetting van de medezeggenschapsmonitor.

Om structurele verbetering van de medezeggenschap na te streven in het Hoger Onderwijs moet er een cultuuromslag plaats vinden. Het ontwikkelen van de medezeggenschapsmonitor moet bijdragen aan deze cultuuromslag. Meer informatie over het onderzoek kunt u vinden op http://www.iso.nl/medezeggenschap/medezeggenschapsmonitor/

Het ISO fungeert voor het onderzoeksbureau als formele opdrachtgever. Daarnaast dient het bureau er rekening mee te houden dat het onderzoek wordt begeleid door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken partijen (LOVUM, VMH , LSVb, VH, VSNU, LOF & SOM).

research

Wat zoeken wij?

Wij zijn op zoek naar een onderzoeksbureau dat in de periode zomer 2017 t/m april 2018 het onderzoek ten behoeve van de ‘medezeggenschapsmonitor 2018’ kan uitvoeren. Daarvoor verwachten wij van het onderzoeksbureau de volgende kwaliteiten:

 • Ervaring in het afnemen van onderzoek in de onderwijsbranche en/of de medezeggenschapswereld.
 • Ervaring met het afnemen van grootschalige enquêtes en duiden / statistisch interpreteren van de resultaten.
 • Mogelijkheid tot opstellen van ‘Benchmarks-resultaten’. Het opleveren van resultaten voor een specifiek ondervraagde subgroep (bijvoorbeeld één universiteit of één hogeschool) en hoe deze zich verhouden ten opzichte van het algemene beeld dat de monitor schetst.
 • Ervaring met samenwerken in een omgeving met verschillende belangenpartijen.
 • Een professionele houding.

De deadline voor inzending is 23 februari 2017 23.59.

Wat vragen wij op te sturen?

Als u zich aangesproken voelt door bovenstaande beschrijving verzoeken wij u om uw (voorlopige) interesse voor deze opdracht kenbaar te maken door een e-mail te sturen vanderbles@iso.nl. In die mail vragen wij u om in maximaal 2 pagina’s toe te lichten wat u zou kunnen betekenen voor het onderzoek. Daarnaast vragen wij u om de volgende informatie:

 • Heeft u eerder onderzoek gedaan in de onderwijsbranche en/of de medezeggenschapswereld? Zo ja, kunt u drie voorbeelden noemen?
 • Heeft u ervaring met het uitzette van grootschalige enquêtes en het (statistisch) interpreteren van de resultaten? Zo ja, kunt u drie voorbeelden noemen?
 • Heeft u ervaring met het samenwerkingen met belangenorganisaties? Zo ja, kunt u drie voorbeelden noemen?
 • Heet u affiniteit met de doelgroep (studenten en medewerkers van universiteiten en hogescholen)? Zo ja, kunt u drie voorbeelden noemen
 • Wat was de omzet van uw onderzoeksbureau in het boekjaar 2015?

Globale planning

 • Op basis van de reacties op de request for information worden rond 25 februari maximaal vijf serieuze onderzoeksbureaus benaderd om deel te nemen aan de volgende fase, de request for proposal:
  De onderzoeksbureaus die geselecteerd worden krijgen op 28 februari 2017 of 7 maart 2017 de gelegenheid om hun RFI nader toe te lichten en ook zullen we aanvullende vragen stellen (welke we vooraf opsturen). Ook zullen wij vragen om op een later moment een offerte toe te sturen.
 • Halverwege maart 2017 wordt het onderzoeksbureau geselecteerd.
 • Het onderzoek zal plaatsvinden tussen augustus 2017 en april 2018. Hieraan voorafgaand zullen al enkele gesprekken plaatsvinden. Het zwaartepunt van het onderzoek ligt op de maanden januari 2018 t/m april 2018.
 • Er is een mogelijkheid dat het onderzoek na 2018 herhaald wordt. Hierover zal in de loop van voorjaar 2017 meer bekend worden.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier