Nieuws, Persbericht

Nieuw ISO-bestuur: kwaliteit hoger onderwijs topprioriteit

UTRECHT,
07 april 2017

UTRECHT, 7 april 2017 – Vandaag sprak de achterban van het ISO, bestaande uit centrale medezeggenschapsraden van universiteiten en hogescholen, haar vertrouwen uit in het kandidaat-bestuur. De Utrechtse Masterstudente Rhea van der Dong (23) wordt vanaf 24 juni de voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Kandidaat-voorzitter Rhea van der Dong ziet uit naar de formatie van een nieuw kabinet en de kansen die dat biedt: ‘Bij de afschaffing van de basisbeurs is aan studenten beloofd dat studenten dat geld terug zouden zien in de kwaliteit van hun onderwijs. We zijn het aan alle studenten verschuldigdom dat op de voet te volgen. Dat doen we samen met achterban, politiek en onderwijsveld’.

De andere kandidaat-bestuursleden van het ISO zijn Louise van Broekhoven (secretaris), Jeff van As (penningmeester), Bob van Soolingen (Algemeen Bestuurslid) en Jan-Yme de Boer (Algemeen Bestuurslid & lobbyist). Op de avond van 24 juni wisselt het ISO-bestuur in het Academiegebouw te Utrecht. Dan neemt dit kandidaat-bestuur het stokje over.

ISO Kandidaatbestuur

V.l.n.r. Jeff Van As, Rhea van der Dong, Jan-Yme de Boer, Louise van Broekhoven, Bob van Soolingen.

Kandidaat-voorzitter Rhea Van der Dong (23) heeft haar bachelor Taal- en Cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht afgerond en rondt nu haar master Bestuur en Beleid af aan dezelfde universiteit. Ze heeft een jaar in de universiteitsraad gezeten en was stagiair bij de Onderwijsinspectie. Volgend jaar zal zij, vanuit haar voorzittersrol, de woordvoering op zich nemen.

Van Broekhoven (21) is studente Business Studies aan de hogeschool InHolland Rotterdam. Zij heeft daar stagegelopen op de afdeling onderwijsbeleid/juridische zaken aldaar en is voorzitter van de studentgeleding van de domeinraad Business, Finance and Law. Ook zat zij in de Jongerenraad van de Rabobank. Zij zal de functie van secretaris bekleden.

Van As (22) wordt voorgedragen als penningmeester van het ISO. Hij rondt zijn bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap dit jaar af en heeft al drie jaar als projectmedewerker bij het ISO gewerkt. Hij heeft afgelopen semester stagegelopen op de ambassade in Kuala Lumpur en daar het hoger onderwijs onderzocht.

De kandidaat-Algemene Bestuursleden zijn afkomstig uit Tilburg en Enschede. Van Soolingen (24) studeert International and European Law en Filosofie aan Tilburg University. Hij is student-assessor en heeft bijgedragen aan de oprichting van het University Forum: een plek waar alle studentenfracties vertegenwoordigd zijn om zo daadkrachtiger te kunnen handelen. De Boer (25) is Masterstudent Philosophy of Science, Technology and Society aan de Universiteit Twente. Hij was betrokken bij de eerste pilot van het Twents Onderwijsmodel en was student-lid bij meerdere visitatiecommissies.

De voordracht is door een daarvoor aangestelde sollicitatiecommissie gedaan. Voorzitter Lisanne van Kessel spreekt vol lof over de kandidaten: ‘Dit is een gebalanceerd team. Ervaringen vanuit alle hoeken van het land worden ingebracht en zo zal dit bestuur zorgen dat de belangen van al die 700.000 studenten gehoord worden’.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier