Persbericht

Ambitieuze studenten beboet

UTRECHT,
20 juni 2017

UTRECHT, 20 juni 2017 – Veel hogescholen en universiteiten negeren het vorig jaar ingevoerde collegegeldvrij besturen, zo blijkt uit een inventarisatie van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en zijn partners. Vorig jaar maakte een kamerbreed aangenomen amendement van VVD, CDA en PvdA het mogelijk dat studenten die een fulltime bestuursjaar doen geen collegegeld meer hoeven te betalen. Nu blijkt dat hogescholen en universiteiten hier amper gehoor aan geven. Het ISO en zijn convenantpartners (de LKvV, Studentensport Nederland, Integrand Nederland, Unipartners Nederland, Nederlandse Wereldwijde studenten en ESN Nederland) vinden dit een enorme gemiste kans en roepen minister Bussemaker (OCW) en de Tweede Kamer in een brief op tot actie. Kandidaat-voorzitter Rhea van der Dong: “In plaats van dat hogescholen en universiteiten hun betrokken en ambitieuze studentbestuurders bedanken voor hun cruciale bijdrage aan een uitdagend studieklimaat, straffen ze hen nu door ze te laten betalen voor onderwijs dat ze niet volgen.”

Collegegeldvrij besturen amper ingevoerd
Studeren is veel meer dan alleen colleges volgen, tentamens maken en studiepunten halen. Het is ook een tijd van ervaringen en activiteiten buiten de studie. Deze ervaringen zijn onmisbaar voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten en stomen hen tegelijkertijd klaar voor de arbeidsmarkt. Al deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door studentbestuurders die zich een jaar lang het vuur uit de sloffen lopen. De vorig jaar aangenomen Wet versterking bestuurskracht maakt het mogelijk dat studenten die een fulltime bestuursjaar doen geen collegegeld meer hoeven te betalen. Hogescholen en universiteiten kunnen ervoor kiezen om het zogenaamde collegegeldvrij besturen in te voeren, maar zijn niet verplicht dat te doen. Uit het onderzoek blijkt echter dat dit nu amper gebeurt.

Maar liefst 87% van de fulltime bestuurders betaalt wel volledig collegegeld terwijl ze geen onderwijs volgen. Daar komt nog eens bij dat meerdere hogescholen en universiteiten al hebben aangegeven het collegegeldvrij besturen niet eens te overwegen. De studentenorganisaties vinden deze houding schokkend. Kamerlid Pieter Duisenberg (VVD), indiener van het amendement dat collegegeldvrij besturen mogelijk maakte: “Het verbaast mij dat studenten die zo’n extra bestuursjaar doen, niet worden gestimuleerd en dus vrijgesteld worden van het collegegeld in een jaar dat ze geen enkel vak volgen”. VVD en CDA gaan gezamenlijk schriftelijke vragen stellen.

Tijd voor actie
Het ISO en zijn convenantpartners vinden de houding van hogescholen en universiteiten een enorme gemiste kans en roepen Minister Bussemaker en de Tweede Kamer in een brief op om actie te ondernemen. In de brief vragen zij minister Bussemaker om afspraken te maken met de hogescholen en universiteiten over het daadwerkelijk invoeren van collegegeldvrij besturen. Van der Dong: “Alleen op die manier houden we een uitdagend studieklimaat in stand en krijgen alle studenten de kans om zich te ontplooien. Niet alleen de studenten die een jaar extra collegegeld kunnen missen.”

De studentenorganisaties trekken verder bij hogescholen en universiteiten aan de bel over de informatievoorziening over de regelingen die er zijn voor een bestuursjaar. Uit het onderzoek blijkt dat zestig tot tachtig procent van de studenten deze informatie nu maar moeilijk kan vinden. Van der Dong noemt dit onbegrijpelijk: “Voor de keuze van een bestuursjaar is het essentieel dat studenten zich goed kunnen informeren. Het is dan ook cruciaal dat er snel concrete stappen worden gezet om de informatievoorziening te verbeteren.”

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier