Persbericht

Scholing essentieel voor zorgvuldige invoering Engelstalig onderwijs

UTRECHT,
11 juli 2017

UTRECHT, 11 juli 2017 – Zorg voor een zorgvuldige invoering van het Engels in het hoger onderwijs, zo waarschuwt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in een rapport dat het vandaag aanbood aan demissionair minister Bussemaker (OCW). Uit het onderzoek van de KNAW blijkt dat steeds meer opleidingen aan universiteiten en hogescholen in het Engels worden aangeboden. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) sluit zich aan bij deze waarschuwing en roept universiteiten op om werk te maken van de scholing van docenten en studenten. Het is belangrijk om eerste de kwaliteit te waarborgen, voordat overgegaan wordt tot het invoeren van het Engels als voertaal. Voorzitter Rhea van der Dong: “De kwaliteit van het onderwijs valt of staat met de interactie tussen docent en student en tussen studenten onderling. Het is een illusie om te denken dat zij allemaal met één knip van de vingers vloeiend Engels spreken. Hier is echt goede begeleiding en scholing voor nodig.”

Engels in opmars
Het Engels is bezig met een opmars aan Nederlandse universiteiten. Onderzoek van de Volkskrant van vorig jaar liet zien dat inmiddels zestig procent van de opleidingen aan universiteiten volledig in het Engels wordt gegeven. Het onderzoek van de KNAW laat zien dat het aantal opleidingen in het Engels toeneemt. Het ISO was hier vorig jaar ook al kritisch over. Van der Dong: “Wij zijn bang dat universiteiten zich bij de invoeren van het Engels niet enkel laten leiden door onderwijskwaliteit, maar ook door hun financiën. Een student uit Peking neemt een grotere zak geld mee dan een student uit Pieterburen.”

Waak voor toegankelijkheid en doorstroom
Uit het onderzoek van de KNAW blijkt verder dat de keuze voor Engels als voertaal voor de opleiding risico’s met zich meebrengt voor de toegankelijkheid van deze opleidingen. Met name studenten die willen doorstromen vanuit het MBO naar het HBO, studenten met een lagere sociaal-economische achtergrond en studenten waarvan Nederlands niet de eerste taal is worden hierdoor getroffen. Van der Dong: “Het invoeren van het Engels als voertaal mag er nooit voor zorgen dat het hoger onderwijs ontoegankelijk wordt voor bepaalde groepen studenten.

Zorg voor scholing
De KNAW adviseert in het rapport om de keuze voor de taal bij de opleiding neer te leggen. Het ISO wijst daarbij op de noodzaak om de opleidingscommissie hier nauw bij te betrekken. Zij moeten instemmingsrecht krijgen op de voertaal van de opleiding. De KNAW wijst er verder op dat het belangrijk is om te blijven investeren in de Nederlandse taalvaardigheid. Hier sluit het ISO zich bij aan.

Daarnaast roept het ISO universiteiten op om zorgvuldig om te gaan met het invoeren van het Engels. Universiteiten hebben honderden jaren lang les gegeven in het Nederlands. De overgang naar het Engels is niet van de één op de andere dag geregeld. Van der Dong: “Om de onderwijskwaliteit te waarborgen is het echt essentieel om te investeren in de scholing van docenten én studenten. Op vakantie in Frankrijk een koffie bestellen, kunnen we allemaal wel, maar dat is heel wat anders dan het voeren en faciliteren van een kritische academische discussie in het Engels.”

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier