Nieuws

Algemene Rekenkamer publiceert onderzoek naar medezeggenschap

UTRECHT,
25 januari 2018

De Algemene Rekenkamer heeft een onderzoek gepubliceerd naar het proces van voorinvesteringen op hogescholen en universiteiten. Conclusie: het is onduidelijk of afspraken zijn nagekomen en de medezeggenschap moet beter worden gefaciliteerd en betrokken.

Op de website van de Algemene Rekenkamer (link) vind je het gehele rapport, plus onze volledige reactie.

Voorinvesteringen

In 2015 maakte de basisbeurs voor studenten plaats voor het leenstelsel. Bij de invoering van het leenstelsel werd afgesproken dat het geld dat de overheid hiermee bespaarde (de zogeheten studievoorschotmiddelen) extra geïnvesteerd zou worden in beter onderwijs. Omdat dit geld pas vanaf 2018 vrij zou komen, werd afgesproken dat universiteiten en hogescholen tussen 2015 en 2018 alvast geld uit hun eigen middelen extra zouden investeren in onderwijskwaliteit. Op deze manier zouden ook studenten die in 2015, 2016 en 2017 zijn begonnen met studeren ook kunnen profiteren van beter onderwijs. Daarnaast is sinds 2016 geregeld dat de medezeggenschapsraad meebepaalt waarin wordt geïnvesteerd, via een instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. Met dit recht hebben studenten invloed gekregen op de besteding van het geld van de studievoorschotmiddelen en de voorinvesteringen.

Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer heeft nu dus onderzoek gedaan naar de voorinvesteringen. Hierbij is gekeken naar of de hogescholen en universiteiten zich hebben gehouden aan de afspraken die landelijk zijn gemaakt voor de voorinvesteringen en naar hoe de medezeggenschap is betrokken via het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting.

Een van de belangrijkste conclusies uit het rapport vindt het ISO dat de Algemene Rekenkamer erkent dat hoogwaardige medezeggenschap essentieel is voor de invulling van de voorinvesteringen en het studievoorschot en dat er nog veel werk aan de winkel is om de medezeggenschap te verbeteren. Een groot deel van de medezeggenschappers geeft aan niet geheel tevreden te zijn over de manier waarop zij gefaciliteerd worden. Slechts 60% van de medezeggenschappers geeft aan voldoende informatie te hebben, ongeveer 47% is tevreden over de tijd die ze krijgen en slechts 40% is tevreden over de kennis en expertise die ze bezitten.

Standpunt ISO

Het ISO herkent het beeld dat de Algemene Rekenkamer neer zet. Dit is het zoveelste onderzoek waaruit blijkt dat medezeggenschappers ontevreden zijn over de manier waarop ze worden gefaciliteerd. Goede medezeggenschap komt niet uit de lucht vallen. Hier is goede ondersteuning en voldoende tijd en ruimte voor nodig. Wij zetten ons natuurlijk in om de situatie voor medezeggenschappers op hogescholen en universiteiten te verbeteren. Hiervoor treden we in overleg met de hogescholen en universiteiten. Daarnaast wil het ISO benadrukken dat de minister uiteindelijk de stelselverantwoordelijkheid heeft en in die hoedanigheid zich ook moet inzetten voor een verbetering van de kwaliteit van medezeggenschap.

 

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier