Nieuws

ISO vernietigend over halvering collegegeld

UTRECHT,
19 maart 2018

Utrecht, 19 maart 2018 – De Raad van State schreef vandaag dat het wetsvoorstel dat regelt dat het collegegeld voor eerstejaarsstudenten wordt gehalveerd niet deugt. Volgens hen is niet duidelijk of de halvering van het collegegeld in het eerste jaar wel effectief is en ook is niet duidelijk welke andere problemen het gaat oplossen. 

Het kabinet wilde met deze maatregel de drempel verlagen voor eerstejaarsstudenten om aan een studie te beginnen. De Raad van State twijfelt of deze maatregel hiervoor effectief gaat zijn. Momenteel hebben zich namelijk evenveel eerstejaars ingeschreven als vóór de invoering van het leenstelsel. Het ISO is hier al sinds de introductie van het plan bang voor. Wil dit kabinet écht wreken aan toegankelijker onderwijs en een compensering voor het leenstelsel, dan moet ze met veel meer over de brug komen. Het wetsvoorstel is inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd maar het ISO roept minister van Engelshoven op om de wet aan te passen. Het ISO ziet liever dat het geld waarmee het collegegeld wordt gehalveerd wordt gestoken in het verhogen van de aanvullende beurs voor studenten wiens ouders krapper bij kas zitten. Deze beurs is nog steeds een gift.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier