Nieuws, Persbericht

Nieuw ISO bestuur: prestatiecultuur vraagt om ademruimte

UTRECHT,
06 april 2018

UTRECHT, 6 april 2018 – Vandaag sprak de achterban van het ISO, bestaande uit centrale medezeggenschapsraden van universiteiten en hogescholen, haar vertrouwen uit in het kandidaatsbestuur 2018-2019. Het gaat om Tom van den Brink, Sirra Alofs, Luc Rullens, Nina de Winter en Sjoerd Stikvoort. Kandidaat-voorzitter Tom van den Brink: “Er wordt steeds meer van studenten verwacht, waardoor de prestatiedruk toeneemt en burn-outs op de loer liggen. Om ervoor te zorgen dat studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen is het van groot belang dat er meer aandacht komt voor studentenwelzijn. Daarnaast blijven we scherp toezien op hoe het geld dat is vrijgekomen door de invoering van het leenstelsel, wordt ingezet voor de kwaliteit van onderwijs.”

Het kandidaatsbestuur zal op 23 juni, bij een wisselceremonie in het Academiegebouw in Utrecht het stokje overnemen van het huidige bestuur. Vanaf dan vertegenwoordigen zij de belangen van de 700.000 studenten in Nederland.

Kandidaat-voorzitter Tom van den Brink heeft de bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit afgerond en rondt daar tevens zijn master Publiek Management af. Hij schreef tijdens zijn studie een scriptie bij de Inspectie van het Onderwijs en werkte voor een onderwijsadviesbureau. Volgend jaar zal hij de woordvoering van het ISO op zich nemen, waar hij als bestuurslid van het CDJA al ervaring mee opdeed.

Sirra Alofs zal zich als secretaris komend jaar bezighouden met de interne organisatie van het ISO. Op dit moment rondt zij haar studie aan het University College van de Universiteit van Maastricht af. Tijdens haar studie was ze lid van de faculteitsraad en bestuurslid van AIESEC Maastricht.

Luc Rullens volgt de lerarenopleiding geschiedenis aan Fontys Hogescholen. Hier is hij lid van de centrale medezeggenschapsraad. Daarnaast was hij in zijn thuisgemeente actief in de lokale politiek en is hij plaatsvervangend lid van de Tilburgse studentenraad. Komend jaar zal hij de functie van penningmeester vervullen.

Nina de Winter is één van de kandidaat-algemeen bestuursleden van het ISO. Zij heeft onlangs haar bachelor International Relations and International Organization aan de Rijksuniversiteit Groningen afgerond (RUG). Ze kent het ISO al goed van haar tijd in de universiteitsraad voor Lijst Calimero. Momenteel werkt ze voor de afdeling Onderwijs en Studenten van de RUG.

Sjoerd Stikvoort zal als algemeen bestuurslid de politieke lobby van het ISO op zich nemen. Hij heeft een bachelor politicologie afgerond aan de Universiteit Leiden en rondt momenteel de master Management van de Publieke Sector aan diezelfde universiteit af. Sjoerd heeft al veel kennis van de Haagse politiek, door zijn werk bij ProDemos.

De sollicitatiecommissie die het kandidaatsbestuur heeft samengesteld, is lovend over de kandidaten en het team. Voorzitter van de commissie, Remco Barendregt: “Deze gedreven onderwijsploeg zal met haar ervaring van Groningen tot Maastricht, op landelijk niveau de belangen van 700.000 studenten krachtig vertegenwoordigen.”

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier