Nieuws, Persbericht

Scholieren, studenten en ondernemersorganisaties: tijd voor echt gelijke kansen

UTRECHT,
11 april 2018

Utrecht, 11 april 2018 – Scholieren-, studenten- en ondernemersorganisaties roepen het kabinet op om serieus werk te maken van de kansengelijkheid in en een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) en VNO-NCW en MKB-Nederland doen dit naar aanleiding van de Staat van het Onderwijs 2018 die de Inspectie van het Onderwijs vandaag presenteert. Hieruit blijkt wederom dat de kansenongelijkheid en de segregatie in het onderwijs erg groot is, en dat niet al het talent dat we hebben, optimaal wordt benut. Daarnaast ondersteunen de organisaties de vraag van de inspectie wie het maatschappelijk belang in het onderwijs in de gaten houdt. De drie jongerenorganisaties: “Na een heleboel woorden en het afschuiven van verantwoordelijkheden, is het nu tijd voor daden. Het is belangrijk dat er nu echt verantwoordelijkheid wordt genomen om te zorgen dat elke jongere een kans heeft op een goede toekomst.”

De Onderwijsinspectie laat in de Staat van het Onderwijs al een aantal jaren op rij zien dat het slecht gesteld is met de kansengelijkheid in het onderwijs. Zo krijgen scholieren en studenten met een migratieachtergrond of van wie de ouders niet gestudeerd hebben, gemiddeld een lager advies en heeft het opleidingsniveau van de ouders een grote invloed op de kansen van het kind. Daarnaast hebben deze jongeren veel minder kans om aan een studie te beginnen en deze succesvol af te ronden. Dit leidt ertoe dat niet iedereen op de juiste plek terechtkomt, wat zonde is omdat de arbeidsmarkt alle talenten nodig heeft.

Geen woorden, maar daden
Het ISO, LAKS en JOB roepen al langer dat het tijd is dat de politiek hierop actie onderneemt. Omdat deze actie tot nu toe uitblijft, hebben de organisaties nu de krachten gebundeld met VNO-NCW en MKB-Nederland. De ondernemersorganisaties zijn verontrust door het verschil in kansen én de afname van prestaties en motivatie van leerlingen die het rapport van de Onderwijsinsectie laten zien. Ook de mismatch op onderdelen tussen de vraag van de arbeidsmarkt en de gevolgde studierichtingen noemen VNO-NCW en MKB-Nederland zorgelijk. Het percentage afgestudeerden dat tevreden is over de aansluiting op de werkplek is gedaald.
Gezamenlijk roepen de partijen het kabinet op om nu eindelijk eens echt serieus werk te maken van gelijke kansen in het onderwijs en een optimaler aansluiting op de arbeidsmarkt , opdat al het talent dat we in Nederland hebben, optimaal kan worden benut. Het wordt tijd dat iemand eindelijk de verantwoordelijkheid neemt voor de maatschappelijke opdracht in het onderwijs.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier