Nieuws, Persbericht

Studenten centraal bij besteding geld basisbeurs

UTRECHT,
09 april 2018

 

UTRECHT, 9 april 2018  Studenten en de medezeggenschap staan centraal in de besteding van het geld van de basisbeurs. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is blij met het akkoord dat het hierover gesloten heeft met minister Van Engelshoven van OCW, de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en de koepels van universiteiten en hogescholenIn dit akkoord hebben de partijen afspraken gemaakt over de manier waarop het geld van de basisbeurs besteed gaat wordenISO-voorzitter Rhea van der Dong: “Toen studenten hun basisbeurs inleverden, werd hen beloofd dat ze daar beter onderwijs voor terug zouden krijgen. Alhoewel wij niet blij waren met de afschaffing van de basisbeurs, is het mooi dat die belofte nu op deze manier ingelost kan gaan worden. 

 

Afschaffing basisbeurs
Toen de basisbeurs in 2015 afgeschaft werd en het leenstelsel werd ingevoerd, werd aan studenten beloofd dat het geld dat vrijkwam, gebruikt zou worden om te investeren in de kwaliteit van hun onderwijs. Dit geld loopt op naar zo’n 550 miljoen euro in 2024. Het ISO was niet blij met de afschaffing van de basisbeurs, en blijft kritisch op de gevolgen hiervan, maar is blij dat het samen met de andere partijen in het veld dit akkoord heeft kunnen sluiten.   

 

Studenten aan zet
In het akkoord hebben de partijen afgesproken dat er kwaliteitsafspraken gemaakt zullen worden over de besteding van de middelen. Waar het geld aan besteed wordt, wordt niet landelijk, maar op de universiteit of hogeschool besloten. Het ISO is blij dat dit gebeurt in een gesprek tussen studenten, medewerkers, de medezeggenschap, andere betrokkenen en het bestuur. Uiteindelijk heeft de medezeggenschap instemmingsrecht. Van der Dong: We zijn erg blij dat studenten met deze werkwijze een grote stem krijgen in de beslissing waar het geld op hun hogeschool of universiteit aan besteed wordt. Zij praten mee over hoe hun onderwijs verbeterd gaat worden en uiteindelijk moet de medezeggenschap akkoord gaan met de investeringen.” 

 

Om ervoor te zorgen dat dit gesprek over de besteding goed en gelijkwaardig gevoerd kan worden, hebben de partijen ook afspraken gemaakt over de facilitering van medezeggenschap. Het ISO is blij dat het ministerie van OCW een loket voor vragen en informatie gaat faciliteren. Daarnaast is de studentenorganisatie blij dat het met de VSNU en VH afspraken heeft kunnen maken over de minimale hoeveelheid uren die de medezeggenschap moet krijgen om hun werk goed uit te kunnen voeren. Van der Dong: Bij deze kwaliteitsafspraken staat het gesprek op de universiteit en hogeschool centraal. Om dat gesprek goed te kunnen voeren, hebben medezeggenschappers voldoende tijd nodig. Dat is nu nog lang niet overal het geval, dus we zijn blij dat we daar stappen op hebben kunnen zetten. 

 

Het ISO vindt het daarnaast ook goed dat er nog een externe check op het proces en de realiseerbaarheid van de plannen is door de NVAO. Ook is de studentenorganisatie tevreden met de manier waarop de bekostigingssanctie die in het regeerakkoord vermeld staat, uitgepakt heeft. Als een College van Bestuur onvoldoende inspanningen levert, wordt het geld niet van de hogeschool of universiteit afgepakt, maar in het Comenius programma gestopt. Docenten van de betreffende universiteit of hogeschool kunnen hier beurzen voor onderwijsvernieuwing uit aanvragen. Van der Dong: “Met deze vorm, is er een stok achter de deur om te zorgen dat het geld goed besteed wordt, maar zijn studenten er niet de dupe van als een College van Bestuur het niet goed doet. Zij profiteren dan via een andere weg alsnog wel van het extra geld. 

 

Aan de slag
Het ISO is blij dat studenten, medewerkers, medezeggenschap en bestuurders aan hogescholen en universiteiten na kunnen gaan denken over waar het geld van de basisbeurs aan besteed moet worden. De studentenorganisatie gaat het proces nauw en kritisch volgen, en de medezeggenschappers verder ondersteunen bij de belangrijke taak die zij hebben en krijgen. Zij vinden meer informatie op www.iso.nl/kwaliteitsafspraken.
 

 

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier